Ћирилица /Latinica

НАУЧНО ВЕЋЕ

Др Ненад Р. Паруновић
Помоћник директора за биотехнолошки развој
Виши научни сарадник
Председник Научног већа
Научни саветник
Заменик председника Научног већа
Др Весна Ж. Ђорђевић
Директор Института
Научни саветник
Члан Научног већа
Виши научни сарадник
Члан Научног већа
Виши научни сарадник
Члан Научног већа
Виши научни сарадник
Члан Научног већа
Научни сарадник
Члан Научног већа