Ћирилица /Latinica

Хемијска и физичко-хемијска испитивања

У Одељењу за хемијска и физичко-хемијска испитивања се обављају хемијска и физичко-хемијска исптитивања хране (меса и производа од меса, жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, дијететских намирница (храна за децу), млека и производа од млека, јаја и производа од јаја, меда и других пчелињих производа, јестивих уља и масти биљног и животињског порекла, какао- и чоколадних производа, производа сличних чоколади, крем производа, зачина, чајева, супа, чорби и додатака јелима, кухињске соли) и хране за животиње.

Почеци рада (1958. године) Одељења за хемијска испитивања меса и производа од меса су везани за хемијску лаборторију Катедре за хигијену и технологију меса Ветеринарског факултета у Београду. Од оснивања, активност овог Одељења је била усмерена на разраду и утврђивање метода за потребе испитивања меса, производа од меса и појединих ингредијенција саламуре, као и на оспособљавање младих факултетски образованих стручњака за рад у погонским лабораторијама индустрије меса. Паралелно, отпочиње и интензивније изучавање проблематике животињских и биљних масти. Последних 20 година, развој метода испитивања квалитета се проширује и на друге намирнице, као и на сточну храну. Данас, Одељење, за потребе хемијских и физичко-хемијских испитивања квалитета намирница и сточне хране користи 131 акредитовану методу (стандардне и “in house” развијене, односно документоване методе). Аналитичка испитивања се базирају на спектрофометријиским, волуметријским, гравиметријским, као и хроматографским методама (ГЦ и ХПЛЦ). Одељење користи и развија већину савремених аналитичких метода, а резултати његовог укупног рада су на нивоу који и наука и пракса захтевају.

Поред испитивања квалитета намирница и хране за животиње, сарадници Одељења су ангажовани, стручно и истраживачки, у сарадњи са индустријом меса/рибе и производа од рибе, која обухвата како текућу проблематику, тако и заједнички истраживачки рад у области хемијске аналитике и науке о хемији меса/меса рибе. Такође, Одељење има дугогодишњу и успешну сарадњу са факултетима и великим бројем научноистраживачких организација у земљи и иностранству и учествује у реализацији републичких научноистраживачких пројеката, самостално или у сарадњи са другим институцијама. Сарадници Одељења су ангажовани  у раду Комисија Института за стандардизацију, Београд (месо и производи од меса, уља и масти биљног и животињског порекла, млеко и производи од млека) и учествују у доношењу СРПС стандарда из ових области. Поред свог редовног посла у аналитици и истраживачком раду, сви запослени у Одељењу активно учествују на унапређењу система управљања квалитетом (СРПС ИСО 17025, СРПС ИСО 9001).

У складу са све већом заинтересованошћу потрошача за квалитет и остала својства хране коју конзумирају, као и тренутним стањем и тенденцијама у свету, захтевима науке, струке, производње и потрошње, активности овог Одељења су усмерене и на испитивање нутритивне вредности намирница.