Ћирилица /Latinica

Др Срђан Стефановић

 

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК

Одељење за испитивање резидуа

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 66 202 602

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: srdjan.stefanovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2000 – Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, ДВМ

2014 – Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, доктор ветеринарских наука

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2009 – истрaживaч сaрaдник

 2011– истрaживaч сaрaдник

2015– нaучни сaрaдник

2020– виши научни сарадник

 

РАДНО ИСКУСТВО

2001– Институт за хигијену и технологију меса, Београд, одељење за адитиве

2003-Институт за хигијену и технологију меса, Београд, одељење за научно-техничку сарадњу

2004– Институт за хигијену и технологију меса, Београд, одељење за испитивање резидуа

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

  • Члан комисије за фармаковигиланцу ветеринарских лекова Агенције за лекове и медицинска средстба Републике Србије od 2006
  • Члан Радне групе за праћење присуства афлатоксина у храни и храни за животиње 2013
  • Члан Радне групе за израду Правилника о методама узорковања и анализе за службену контролу хране за животиње 2016
  • Представник Републике Србије на редовном заседању Кодекс Комитета за резидуе ветеринарских лекова (ЦЦРВДФ) 2009. године.
  • Члан Међународног програмског одбора „60th International Meat Industry Conference“, 22-25. септембар 2019
  • Члан Научног већа Института за хигијену и технологију меса
  • Подпредседник Међународног програмског одбора „59th International Meat Industry Conference“, 01-04. октобар 2017.
  • Уредник тематске области „резидуе и контаминенти животне средине“ у националном часопису међународног значаја „Meat Technology“ од 2015
  • Председник Међународног програмског одбора „61st International Meat Industry Conference“, 26-29 септембар 2021.

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Испитивање остатака ветеринарских лекова, пестицида и контаминената околине (токсични елементи, микотоксини, диоксини) у храни. Гасна хроматографија, течна хроматографија, масена спектрометрија, индуковано-куплована плазма са масеном спектрометријом.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jelena Petronijević, Zorica Bugarčić, Goran A. Bogdanović, Srđan Stefanović, Nenad Janković. An enolate ion as a synthon in biocatalytic synthesis of 3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinones and 3,4-dihydro-1,4-benzoxazin-2-ones: lemon juice as an alternative to hazardous solvents and catalysts. Green Chemistry; 2017; 19; p. 707-715

Nenad Janković, Jovana Muškinja, Zoran Ratković, Zorica Bugarčić, Branislav Ranković, Marijana Kosanić, Srđan Stefanović. Solvent-free synthesis of novel vanillidene derivatives of Meldrum’s acid: biological evaluation, DNA and BSA binding study. RSC Advances; 2016; 6; p. 39452-39459

Milovic Emilija, Jankovic Nenad Z,  Vranes Milan B, Stefanovic Srdjan, Petronijevic Jelena, Joksimovic Nenad, Muskinja Jovana, M Ratkovic, Zoran R Green one-pot synthesis of pyrido-dipyrimidine DNA-base hybrids in water (Article)  Environmental Chemistry Letters, (2021), vol. 19 br. 1, str. 729-736

Trifkovic Julijana, Jovanovic Ljubomir D, Bosnjakovic Dusan, Savic Djordje, Stefanovic Srdjan, Krajisnik Tatjana, Sladojevic Zeljko Z, Kirovski Danijela. Summer Season-Related Heat Stress Affects the Mineral Composition of Holstein Dams’ Colostrum, and Neonatal Calves’ Mineral Status and Hematological Profile, Biological Trace Element Research 2021

Srđan Stefanović, Jelena Jovanović, Vedrana Jelušić. Challenges in analyzing polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PSDDs), dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dI-PCBs) in food and feed in the light of the considerable tolerable weekly intake reduction proposed by EFSA in 2018. 2019; 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019