Ћирилица /Latinica

Сектор општих послова са библиотеком и информатиком

Делатност запослених у Сектору општих послова са библиотеком и информатиком обавља се у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 : 2008 кроз:

  • праћење законске регулативе из научно – истраживачке делатности;
  • регулисање уговорне сарадње између Института и пословних партнера;
  • ажурирање разних база података попут базе библиотеке, Info-time – кадровска евиденција итд;
  • послови односа са јавношћу;
  • припрема и израда промотивних материјала;
  • организација скупова, семинара, конференције индустрије меса;
  • ажурирање сајта www.inmes.rs