Ћирилица /Latinica

Др Ненад Р. Паруновић

Научни саветник                     

Помоћник директора за биотехнолошки развој

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 53 42 47

Тел: +381 11 26 50 655

Факс: +381 11 26 51 825

Е-маил: nenad.parunovic@inmes.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2012Доктор биотехничких наука  – докторска дисертација под називом:

„Утицај генетских чинилаца и фактора околине на варијабилност производних и репродуктивних особина свиња расе Мангулица“, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд, Република Србија.

2000Магистар ветеринарских наука  – магистарска  теза под називом:

Испитивање зависности између садржаја скатола у масном ткиву и органолептичке оцене производа од меса младих нерастова”. Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Република Србија

1998 – Положен државно стручни испит

1994Доктор ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Република Србија.

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2018 – Виши научни сарадник

2013 – Научни сарадник

2007 – Млађи асистент

2004 – Истраживач сарадник

1997 – Истраживач приправник

РАДНО ИСКУСТВО

2015 – Помоћник директора за биотехнолошки развој

2007 – Заменик руководиоца одељења за сензорска испитивања

2001 – Руководилац Одељења за пријем узорака

1997 – Истраживач приправник

1996 – запослен у Институту за хигијену и технологију меса, Београд, Србија.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

УСАВРШАВАЊА

2008 – Meat Quality – U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service Meat Standards Training

2011 – Meat Quality – U.S. Department of Agriculture, Training on Beef Retail Cuts

2013 – Organic agricultural production and processing of products of animal origin – National association for organic production „Serbia Organica“.

2009–2016. Sensory examination – Proficiency testing – DRRR (Deutsches Referenzburo für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien), Germany.

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

2015-2019. TREASURE – „Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains“  – Research & Innovation Action financed by European Commission under the Horizon 2020 – grant agreement no. 634476.

2011-2014. „Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња“, Програм истраживања у области технолошког развоја; ЕБП: ТР31081; Министарство просвете и науке Републике Србије; руководилац пројекта: др Милица Петровић, редовни професор Пољопривредног факултета у Земуну; носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Земуну. Координатор пројекта: мр Ненад Паруновић, истраживач сарадник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд.

2008-2010. „Развој и примена нових биотехнологија за повећање производње квалитетног свињског меса“, Програм истраживања у области технолошког развоја; ЕБП:ТР20081; Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије; руководилац пројекта: др Милица Петровић, редовни професор Пољопривредног факултета у Земуну; носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Земуну.

2008-2009. „Дефинисање параметара и критеријума за оцену квалитета полутки свиња у циљу израде предлога Правилника о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса“, пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије; руководилац пројекта: др Љиљана Петровић, редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду; носилац пројекта: Технолошки факултет, Нови Сад.

2007.  „Испитивање кланичних особина и квалитет производа од меса свиња расе мангулица и моравка“ пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у оквиру генетских анималних ресурса. Руководилац пројекта, др Милица Петровић, редовни професор Пољопривредног факултета у Земуну; носилац пројекта: Пољопривредни факултет у Земуну.

2002-2004. „Трајна говеђа конзерва„, програм истраживања у области технолошког развоја, ЕБП: БТН.5.3.4.7164Б, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, у оквиру Националног програма биотехнологије и агроиндустрије; руководилац пројекта: др Петар Радетић, научни саветник.

1997-2002. „Производња сопствених стартер култура (бактерија и плесни) и њихова примена у индустрији меса“, пројекат Института за хигијену и технологију меса, Београд. Руководилац пројекта: др Т. Кочовски, научни сарадник.

УЧЕШЋЕ У РАДУ ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Од 2014. године суб-едитор “The South African Journal of Animal Science“ под покрoвитељством The South African Society for Animal Science (SASAS).

Од  2015. године суб-едитор “Tehnologija mesa“ под покрoвитељством Института за хигијену и технологију меса (ИНМЕС), Београд, Србија.

 ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА:

Сензорско испитивање намирница

Аутохтоне расе свиња

Производња органске, здраве хране

 ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Radojković D., Radović Č. (2014): Fatty acid profiles, chemical content and sensory properties of traditional fermented dry kulen sausages. Journal of Food Processing and Preservation, 38, No. 5, pp. 2061-2068.
 •  Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Radović Č., Stanišić, N. (2013): Carcass properties, chemical content and fatty acid composition of the musculus longissimus of different pig genotypes. South African Journal of Animal Science, Vol. 43, No. 2, pp. 123-136.
 •  Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Parunović J., Radović Č. (2010): Relationship between carcass weight, skatole level and sensory assessment in fat of different boar. Czech Journal of Food Sciences, Vol.28, No.6, pp.520-530.
 • Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Radojković D., Vranić D., Radović Č. (2012): Cholesterol and total fatty acid content in m.longissimus dorsi of Mangalitsa and Swedish Landrace. Acta Alimentaria, Vol.41, No.2, pp.161-171.
 •  Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Trbović D., Mijatović M., Radović Č. (2012): Fatty acid profile and cholesterol content of longissimus of free-range and conventionally reared Mangalitsa pigs. South African Journal of Animal Science, Vol. 42, No.2, pp.101-113.
 • Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V., Radojković D., Radović Č., Stanišić, N., Vranić D. (2013): Fatty acid profile, cholesterol content, atherogenic (IA) and thrombogenic (IT) health lipid indices of different fermented dry sausages. 59th International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST), 18-23rd August 2013, Izmir, Turkey, S10-A8.
 • Parunović N., Petrović M., Matekalo-Sverak V. (2013): Mangalitsa – meat quality properties, plenary session, International 57th Meat Industry Conference, Belgrade, Serbia,10th-12th June, 2013, Proceedings pp 64-73.
 • Parunovic N., Petrovic M, Đorđevic V, Petronijevic R, Lakicevic B, Petrovic Z, Savic R. (2015): Cholesterol content and fatty acids composition of Mangalitsa pork meat. International 58th Meat Industry Conference, (MEATCON 2015), Zlatibor, Serbia, 4th-7th Oktobar, 2015, Proceedings pp 215-218.
 • Parunović N., Petrović M., Đorđević V., Lakićević B., Petrović Z., Radović Č., Savić R. (2015): Fatty acids profiles, cholesterol content and sensory properties of fermented dry “sremska” sausages made of pork meat from various breeds. 61st International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST), 23th-28th August, 2015, Clermont-Ferrand, France.
 • Čobanović , Bošković M., Vasilev D., Dimitrijević M., Parunović N., Đorđević J., Karabasil N. (2016): Effects of various pre-slaughter conditions on pig carcasses and meat quality in a low-input slaughter facility, South African Journal of Animal Science, Vol. 46 No.4, pp. 380-390.
 • Petrović M., Waehner M., Radović Č., Radojković D., Parunovic N., Savić R., Brkić N. (2014): Fatty acid profile of m. longissimus dorsi of Mangalitsa and Moravka pig breeds. Archiv fur Tierzucht – Archives of Animal Breeding, 57, No.17, pp.1-12.
 • Stanišić N., Parunović N., Stajić S., Petrović M., Radović Č., Živković D., Petričević M. (2016): Differences in meat colour between free-range Swallow Belly Mangalitsa and commercially reared Swedish Landrace pigs during 6 days of vacuum storage, Archives of Animal Breeding, 59, No.1, pp.159-166.
 • Savić R., Petrović M., Radojković D., Radović Č., Parunovic N. (2014): Variability of libido and properties of boar ejaculate. Indian Journal of Animal Research, 48, No.5, pp. 422-431.
 • Savić R., Petrović M., Radojković D., Radović Č., Parunovic N. (2014): Libido and ejaculate traits of performance tested boars. Journal of Animal and Plant Sciences, 24, No.6, pp. 1649-1654.
 • Radovic Č., Petrovic M., Parunovic N., Radojkovic D., Savic R., Stanišic N., Gogic M. (2015): Carcassand pork quality traits of indigenous pure breeds (Mangalitsa, Moravka)and their crossbreads. Indian Journal of Animal Research, Agricultural Research Communication Centre, Article ID:  B-379.
 • Milicević D., Vranić D., Mašić Z., Parunović N., Trbović D., Nedeljković-Trailović J., Petrovic Z. (2014): The role of total fats, saturated/unsaturated fatty acids and cholesterol content in chicken meat as cardiovascular risk factors. Lipids in Health and Disease, 13, No.42, pp. 1-12.