Ћирилица /Latinica

NAUČNO VEĆE

Dr Nenad R. Parunović
Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj
Viši naučni saradnik
Predsednik Naučnog veća
Naučni savetnik
Zamenik predsednika Naučnog veća
Dr Vesna Ž. Đorđević
Direktor Instituta
Naučni savetnik
Član Naučnog veća
Viši naučni saradnik
Član Naučnog veća
Viši naučni saradnik
Član Naučnog veća
Viši naučni saradnik
Član Naučnog veća
Naučni saradnik
Član Naučnog veća