Ћирилица /Latinica

Др Бранко Велебит

НАУЧНИ САВЕТНИК

Руководилац Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

 

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 65 9108 979

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: branko.velebit@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 2010 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

2007 – магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

2003 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

 

2020 – научни саветник

2016– 2020 – виши научни сарадник

2011 – 2015 – научни сарадник

2007 – 2010 – истраживач сарадник

2005 – 2007 – истраживач приправник

2004 – 2005 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса

 

РАДНО ИСКУСТВО

2015 – руководилац Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

2009 – 2015 – заменик руководиоца Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (Чланство у организацијама, радним телима, комисијама итд)

Члан ISO/TC 34/SC 9/WG 3 радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда ISO/FWI 16140-# за вирусе и паразите, од 2020;

Члан ISO/CEN радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда ISO 19020 за откривање присуства стафилококних ентеротоксина, од 2014;

Члан WG6 NWIP EN ISO 20836 радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда 20836 за тестирање перформанси PCR апарата за детекцију патогених микроорганизама, од 2018;

Члан WG6 NWIP EN ISO 23418 радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда 23418 за секвенцирање генома патогених микроорганизама преносивих храном, од 2018;

Члан CEN/TC275/WG6/TAG19 радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда ISO 10272-2017 part 1 and 2. за откривање присуства и одређивање броја бактерија рода Campylobacter spp. у храни, од 2019;

Члан CEN/TC275/WG6/TAG4 радне групе за разраду, валидацију и имплементацију међународног стандарда 15216-1 и 15216-2 за откривање присуства и одређивање броја вируса преносивих храном, од 2019;

Члан NoroNet-a и HEVNET-a, две колаборативнe и интердисциплинарнe европскe мрежe за молeкуларну типизацију, карактеризацију и епидемиолошке студије вируса преносивих храном, од 2019.

Члан Комисије за стандарде и сродне документе КС Е034-9 Микробиологије и биотехнологија Института за стандардизацију Србије;

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Истраживање, развој, валидација и апликација дијагностичких метода у микробиологији хране (класични и нови патогени);

Имплементација захтева ISO 17025 у лабораторији за микробиологију хране;

Израда и евалуација националних мониторинг планова за патогене микроорганизме преносиве храном;

Активна имплементација законодавства Европске Уније које се односи на безбедност хране и хармонизација националних аката са захтевима кластера 5, поглавља 12 Преговарачког процеса Србије и Европске Уније.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Baylis, S. A., Adlhoch, C., Childs, L., Suin, V., Lamoral, S., Nasheri, N., Velebit, B.,…  Kulka, M. (2022). An Evaluation of Hepatitis E Virus Molecular Typing Methods. Clinical Chemistry, 68(1), 181-191. doi: 10.1093/clinchem/hvab186

Csorba, C., Pajić, M., Blagojević, B., Forsythe, S., Radinović, M., & Velebit, B. (2022). Prevalence, characterization, and antibiotic susceptibility of Cronobacter spp. in a milk powder processing environment: The first reported case in Serbia. Food Science and Nutrition, 10(2), 554-563. doi: 10.1002/fsn3.2681

Mulder, A. C., Kroneman, A., Franz, E., Vennema, H., Tulen, A. D., Takkinen, J., Velebit, B. et al. (2019). HEVnet: a One Health, collaborative, interdisciplinary network and sequence data repository for enhanced hepatitis E virus molecular typing, characterisation and epidemiological investigations. Eurosurveillance, 24(10), 42-47, doi:10.2807/1560-7917.es.2019.24.10.1800407.

Vasilijevic, B., Mitic-Culafic, D., Djekic, I., Markovic, T., Knezevic-Vukcevic, J., Tomasevic, I., Velebit, B., Nikolic, B. (2019). Antibacterial effect of Juniperus communis and Satureja montana essential oils against Listeria monocytogenes in vitro and in wine marinated beef. Food Control, 100, 247-256, doi:10.1016/j.foodcont.2019.01.025.

Nastasijevic, I., Milanov, D., Velebit, B., Djordjevic, V., Swift, C., Painset, A., Lakicevic, B. (2017). Tracking of Listeria monocytogenes in meat establishment using Whole Genome Sequencing as a food safety management tool: A proof of concept. International Journal of Food Microbiology, 257, 157-164, doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2017.06.015.

Milojević, L., Velebit, B., Teodorović, V., Kirbiš, A., Petrović, T., Karabasil, N., Dimitrijević, M. (2019). Screening and Molecular Characterization of Hepatitis E Virus in Slaughter Pigs in Serbia. Food and Environmental Virology, 11(4), 410-419. doi: 10.1007/s12560-019-09393-1.

Babic, M., Pajic, M., Radinovic, M., Bobos, S., Bulajic, S., Nikolic, A., Velebit, B. (2019). Effects of Temperature Abuse on the Growth and Staphylococcal Enterotoxin A Gene (sea) Expression of Staphylococcus aureus in Milk. Foodborne Pathogens and Disease, 16(4), 282-289, doi:10.1089/fpd.2018.2544.

Lepsanovic, Z., Djordjevic, V., Lakicevic, B., Savic, D., Velebit, B., Josic, D., Karabasil, N. (2018). Detection of toxin genes and randomly amplified polymorphic DNA typing of Bacillus cereus isolates from infant milk formulas. Journal of Food Safety, 38(4), 1-7, DOI: 10.1111/jfs.12474.

Jovanovic, M., Tosic, T., Jovanovic, S., Stosovic, R., Stevanovic, G., Velebit, B., Zervos, M. J. (2018). Presence of the esp gene in Enterococcus faecium derived from oropharyngeal microbiota of haematology patients. Archives of Oral Biology, 88, 54-59, doi:10.1016/j.archoralbio.2018.01.008.

Ilic, N., Velebit, B., Teodorovic, V., Djordjevic, V., Karabasil, N., Vasilev, D, Djuric S., Adzic, B., Dimitrijevic, M. (2017). Influence of Environmental Conditions on Norovirus Presence in Mussels Harvested in Montenegro. Food and Environmental Virology, 9(4), 406-414, doi:10.1007/s12560-017-9298-0.

Milicevic, D. R., Spiric, D., Radicevic, T., Velebit, B., Stefanovic, S., Milojevic, L., Jankovic, S. (2017). A review of the current situation of aflatoxin M-1 in cow’s milk in Serbia: risk assessment and regulatory aspects. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 34(9), 1617-1631, doi:10.1080/19440049.2017.1363414.