Ћирилица /Latinica

МЕНАЏМЕНТ

Садржај ће ускоро бити доступан

Др Весна Ж. Ђорђевић
Директор Института

Научни саветник

Директор Института

Научни сарадник

Помоћник директора за научно-техничку сарадњу

Др Ненад Р. Паруновић
Помоћник директора за биотехнолошки развој

Виши научни сарадник

Помоћник директора за биотехнолошки развој

Др Зоран Петровић
Координатор система менаџмента

Виши научни сарадник

Координатор система менаџмента

Саветник директора за научно-истраживачки рад

Саша Пречаница, дипл. правник
Помоћник директора за правне и опште послове

Помоћник директора за правне и опште послове