Ћирилица /Latinica

Испитивања резидуа

У Одељењу за испитивање резидуа спроводе се испитивања параметара безбедности хране, хране за животиње, дијететских производа и предмета опште употребе.

Одељење у раду користи 36 акредитованих метода, којима испитује остатке ветеринарских лекова, пестицида, тешке метале и друге токсичне супстанце.

Антибиотици, антихемнитици, сулфонамиди, тиреостатици, кокцидиостатици, седативи, нестероидни антиинфламаторни лекови, нитрофурани, неке су од група лекова чије остатке испитујемо хроматографским методама. Од пестицида, Одељење испитује органохлорне, органофосфорне и карбаматне пестициде као и и пиретроиде. Поред испитивања токсичних елемената (арсена, кадмијума, олова и живе), методом индуктивно купловане плазме са масеном детекцијом могуће је одредити и читав низ микро- и макро-елемената. Акредитоване су и методе за одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника у димљеним производима, хистамина и боја у риби и производима од рибе.

Поред испитивања безбедности хране у циљу процене задовољења прописа, сарадници ОдеЉења активно учествују у реализацији научних пројеката а, с обзиром на обученост и искуство кадра као и техничку опремљеност савременим аналитичким уредјајима, пружају аналитичке услуге и другим научно истраживачким организацијама.

У циљу унапређења рада сарадници Одељења имају интензивну сарадњу са референтним лабораторијама ЕУ у Холандији, Француској и Немацкој, активно учествују у програмима процене ризика и унапређењу комуникације о ризицима по безбедност хране и континуирано планирају развој, оптимизацију и валидацију нових метода за испитивање токсичних супстанци.