Ћирилица /Latinica

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Институт за хигијену и технологију меса је истраживачко-развојни институт који организује и спроводи научно-истраживачки рад интердисциплинарног карактера у области биотехнологије. Резултати истраживања примењују се у привреди, у сарадњи са произвођачима из индустрије меса и прехрамбене индустрије.

Мисија

Институт за хигијену и техногију меса, као научноистраживачка организација, основан је као установа у власништву Републике Србије са задатком унапређења и развоја индустрије меса. У периоду када је Институт основан ова грана индустрије била је веома неразвијена, а данас представља једну од водећих у нашој земљи, која своје производе пласира и на домаћем и на светском тржишту. Наведени резултати су доказ да Институт своју мисију успешно спроводи преко 60 година.

Мисија Института за хигијену и технологију меса је да, обезбеђењем високе стручне компетентности запослених, коришћењем својих научно-истаживачких, развојних и лабораторијских потенцијала и сталним присуством у привреди, допринесе развоју индустрије меса, асортимана и квалитета производа од меса и снабдевању тржишта безбедним и квалитетним производима.

Мисија је, од утемељивача Института, утврђена са циљем да се формира јединствена институција у Југоисточној Европи као развојна подршка индустрији меса и осталим гранама прехрамбене индустрије. Резултати и трајање оправдали су ту њихову одлуку.

У почетку су задаци били уже формулисани и имали су за циљ стандардизацију производа конзервне индустрије Југославије, али накнадно је Институт преузео главну улогу у модернизацији и технолошком развоју производње у овој грани индустрије.

Данашњи лидери Института, као следбеници својих уважених претходника, настављају уходаним путевима, али истовремено отварају и освајају нове послове у складу са потребама привреде, друштва и инспекцијских органа.

Визија

Сталним подизањем нивоа знања, улагањем у кадрове и осавремењавањем опреме, тежимо да постанемо водећа научно-истраживачка организација у области безбедности и квалитета хране у региону, која својим пословним партнерима из индустрије меса обезбеђује производе и услуге које имају већу вредност од других.

Институт за хигијену и технологију меса је водећа научноистраживачка организација у области производње и испитивања намирница животињског порекла.

Циљеви Института су да обезбеђењем високе стручне компетентности запослених, коришћењем својих научноистраживачких, развојних и лабораторијских потенцијала и сталним присуством у привреди,  стручној и научној домаћој и међународној јавности, доприноси развоју привреде, асортимана и квалитета производа и снабдевању тржишта контролисаном храном, учествујући на тај начин у испуњењу јавног интереса за безбедност хране у Србији.

Остваривање ових циљева Институт обезбеђује:

  • пружањем услуга испитивања, контроле квалитета и безбедности хране и других материјала које се користе у производњи намирница,
  • сарадњом са надлежним инспекцијама и другим државним органима у надзору над производњом и прометом прехрамбених производа,
  • пружањем услуга технолошко-техничког пројектовања линија за клање, производњу, прераду, обраду, складиштење и промет производа животињског порекла,
  • обезбеђењем стручних информација из своје области, рада за потребе привреде, државних установа и друштва у целини,
  • школовањем и перманентним усавршавањем запослених,
  • учешћем у раду научних и образовних институција и образовању будућих стручњака,
  • сарадњом са научним и привредним организацијама у земљи и свету.