Ћирилица /Latinica

Др Весна Јанковић

Виши научни сарадник

Одељење за микробиолошка и молекуларно – биолошка испитивања

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 86 26 052

Тел: +381 11 26 50 655

E-mail: vesna.jankovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 – Доктор наука из области технолошког инжењерства, Технолошки факултет, катедра  за Технологију конзервисаних намирница, Универзитет у Новом Саду („Промене параметара здравствене исправности Петровачке кобасице током производње у традиционалним и контролисаним условима“)

2003 – Специјалиста микробиологије са биотехнологијом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

1998 –  Положен стручни испит за здравственог сарадника, Министарство здравља Републике Србије

1996   –  Дипломирани молекуларни биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО:

2014 – научни сарадник, ИНМЕС

2009 – 2014 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2004 – 2009 – истраживач специјалиста – стручни саветник, Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

РАДНО ИСКУСТВО:

2009 – сарадник Одељења за микробиолошка и молекуларно – биолошка испитивања

2004 – 2009 – заменик руководиоца Одељења за имуноензимска испитивања

1998 – 2001 – сарадник, Christian Hansen Laboratory, Београд

1997 – 1998 – сарадник, Градски Завод за Заштиту Здравља, Београд

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члaн Удружeњa микрoбиoлoгa Србиje

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА:

Безбедност хране. Развој и примена нових микробиолошких метода које које су неопходне у поступку контроле хране, дефинисане европским  и националним законодавством.

Технолошка микробиологија – микробиота ферментисаних сувих кобасица.

Испитивање резидуа ветеринарских лекова  у храни анималног порекла.

Анализа присуства алергена у дијететским производима и осталим намирницама.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ:

  1. Jankovic V., Lakicevic B., Petronijevic R., Spiric D., Đorđevic V., Popov-Raljic J. (2016). Soybean and gluten in meat products – consumer protection strategy. Agro Food Industry Hi-Tech, 27, 3, 30-32.
  2. Nikola Unkovic, Milica Ljaljevic Grbic, Miloš Stupar, Jelena Vukojevic, Vesna Jankovic, Danica Jovic and Aleksandar Djordjevic (2015). Aspergilli Response to Benzalkonium Chloride and Novel-Synthesized Fullerenol/Benzalkonium Chloride Nanocomposite. The Scientific World Journal, Volume 2015 (2015), ID 109262, http://dx.doi.org/10.1155/2015/109262
  3. Janković Vesna, Ljiljana Petrović, Brankica Lakićević, Vesna Matekalo Sverak, Slobodan Lilić and Radmila Mitrović. 2013. Determination of typical house flora during production process of the Petrovac Sausage (Petrovská klobása).  African Journal of Microbiology Research, 7, 32, 4130-4137.
  4. Janković Vesna, Đorđević Vesna, Lakićević Brankica, Borović Branka, Velebit B., Mitrović Radmila 2012. Determination of staphylococcal enterotoxins in cheese by immunoenzyme assay. Archives of Biological Sciences, 64(4),1449-1454.
  5. Lakicevic B., Buncic O., Katic V., Lepsanovic, Z., Petrovic Lj., Jankovic V., Ikonic P. (2014). Detection of Listeria spp. during production and ripening of Petrovska klobasa. Acta Veterinaria, 64, 3. 367 – 377.