Ћирилица /Latinica

Др Весна В. Јанковић

 

Виши научни сарадник

Одељење за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА (ИНМЕС)

Каћанског13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 64 14 54 282

Тел:  +381 11 26 50 655

E-mail: vesna.jankovic@inmes.rs

 

 

 

Oбразовање

2013 – Доктор наука из области технолошког инжењерства, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, катедра за Технологију конзервисаних намирница. Назив тезе: „Промене параметара здравствене исправности Петровачке кобасице током производње у традиционалним и контролисаним условима“.

2003 Специјалиста микробиологије хране са биотехнологијом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.

1998 – Положен стручни испит за здравственог сарадника, Министарство здравља Републике Србије.

1996 Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

 

Истраживачко искуство

2020 – текуће – Виши научни сарадник, ИНМЕС.

2015 – 2020 –  Научни сарадник, ИНМЕС.

2009 – 2014 – Истраживач сарадник, ИНМЕС.

2004 – 2009 –  Истраживач специјалиста – стручни сарадник, (ИНМЕС).

 

Радно искуство

2017 – текуће –  Заменик руководиоца Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања.

2009 2017 – Сарадник Одељења за микробиолошка и молекуларно – биолошка испитивања.

2004 2009 – Заменик руководиоца Одељења за имуноензимска испитивања.

1998 2001 – Сарадник, Christian Hansen Laboratory, Београд.

1997–1998 – Сарадник, Градски завод за јавно здравље, Београд.

 

Остале активности

 • Члан стручне комисија Агенције за квалификације ЈПОА, Секторско веће: Инжењерство, производња и грађевинарство/Услуге (Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих).
 • Члан Сертификационог тела Института за хигијену и технологију меса ИНМЕС СЕРТ, Тим за техничку процену и надзор (ТТНП).
 • Члан међународне асоцијације за заштиту хране, International Association for Food Protection (IAFP).
 • Члан Удружења Микробилога Србије.
 • Члан Саветодавног одбора часописа „Meat Technology“.

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност хране; Микробиолошка процесна хигијена и критеријуми безбедности хране; Развој и примена нових микробиолошких и молекуларних метода; Технолошка микробиологија; Микробиота ферментисаних кобасица; Утврђивање присуства алергена у намирницама.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Milojević L, Velebit B, Janković V, Mitrović R, Betić N, Simunović S, Dimitrijević M. Prevalence, Genetic Diversity, and Quantification of the RNA Genome of the Hepatitis E Virus in Slaughtered Pigs in Serbia. Animals. 2024; 14(4):586. https://doi.org/10.3390/ani14040586.
 •  Makević, Vedrana, Milovanovich, Ivan D, Popovac, Nevena, Janković, Saša, Janković, Vesna, Stefanović, Srđan, Bukumirić, Zoran and De Luka, Silvio R., Oligoelements in Serum and Intestinal Tissue of Pediatric IBD Patients. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4355092.
 •  Vesna Janković, Branko Velebit, Brankica Lakicević, Radmila Mitrović and Lazar Milojević Major allergens — the big nine. Meat Technology — Special Issue 64/2 2023 111-115.
 • Brankica Lakicevic, Vesna Jankovic, Ariane Pietzka, Werner Ruppitsch. Wholegenome sequencing as the gold standard approach for control of Listeria monocytogenes in the food chain. Journal of Food Protection 2023 https://doi.org/10.1016/j.jfp.2022.10.002  (IF= 2.753) Biotechnology and Applied Microbiology.
 •  Suvajdžić B, Tasić T, Teodorović V, Janković V, Dimitrijević M, Karabasil N, Vasilev D. Biogenic amine content during the production and ripening of Sremski kulen, Serbian traditional dry fermented sausage. Anim Sci J. 2020 Jan-Dec;91(1):e13466. doi: 10.1111/asj.13466. PMID: 33043554.
 • Jankovic V., Lakicevic B., Petronijevic R., Spiric D., Đorđevic V., Popov-Raljic J. (2016). Soybean and gluten in meat products – consumer protection strategy. Agro Food Industry Hi-Tech, 27, 3, 30-32.
 • Nikola Unkovic, Milica Ljaljevic Grbic, Miloš Stupar, Jelena Vukojevic, Vesna Jankovic, Danica Jovic and Aleksandar Djordjevic (2015). Aspergilli Response to Benzalkonium Chloride and Novel-Synthesized Fullerenol/Benzalkonium Chloride Nanocomposite.The Scientific World Journal, Volume 2015 (2015), ID 109262, http://dx.doi.org/10.1155/2015/109262.
 • Janković Vesna, Ljiljana Petrović, Brankica Lakićević, Vesna Matekalo Sverak, Slobodan Lilić and Radmila Mitrović. 2013. Determination of typical house flora during production process of the Petrovac Sausage (Petrovská klobása). African Journal of Microbiology Research, 7, 32, 4130-4137.
 • Janković Vesna, Đorđević Vesna, Lakićević Brankica, Borović Branka, Velebit B., Mitrović Radmila 2012. Determination of staphylococcal enterotoxins in cheese by immunoenzyme assay. Archives of Biological Sciences, 64(4),1449-1454.