Ћирилица /Latinica

Зборници садржаја са међународних конференција индустрије меса

Зборник Зборник кратких садржаја са Међународног 55. саветовања индустрије месаhttp://inmes.rs/wp-content/uploads/2017/04/Zbornik-kratkih-sadrzaja-2009-1.pdf

Зборник кратких садржаја са Међународног 56. саветовања индустрије месаhttp://inmes.rs/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik-kratkih-sadrzaja-2011.pdf

Proceedings of International 57th Meat Industry Conference http://inmes.rs/wp-content/uploads/2017/04/Proceedings.pdf

Procedia Food Science – Th 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015)http://inmes.rs/wp-content/uploads/2017/04/Procedia-Food-Science.pdf

60th International Meat Industry Conference-meatcon2019  – September 22-25, 2019, Kopaonik, Serbia

IOP Conference Series Earth and Environmental Science 333 (2019)

61st International Meat Industry Conference „Healthy food for present and future“, September 26-29, 2021, Zlatibor, Serbia

IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences 854 (2021)