Ћирилица /Latinica

Испитивање радиоактивности

 

RaMonInSitu

Радиолошка мониторинг лабораторија “In Situ“ (LAB-060,  ИНН ‘’Винча’’), налази се у згради Институа за хигијену и технологију меса, а базирана је  по препорукама  IAEA TRS No.295, са  поруком

“УЗОРЦИ НЕ ПУТУЈУ ПРЕМА АНАЛИТИЧАРУ,

НЕГО АНАЛИТИЧАР ПРЕМА ЊИМА !“.

То је прва и једина лабораторија овог типа у Србији, акредитована  је лабораторија за испитивање (гама-спектрометријска анализа и дозиметријска мерења)  СРПС ИСО/ИЕЦ 17025-2006, АТС 01-063, ЛАБ-060, ИНН “Винча“,  Винча и на локацији Каћанског 13, Сењак, у Београду.

Постоји висока оправданост постојања Радиололошке мониторинг  лабораторије ‘’In Situ’’,  и то је разлог препорука IAEA, да организација заштите од јонизујућих зрачења земаља величине као што је Србија, Мађарска, Пољска и др.,  да постоји  Централна радиолошка лабораторија, која има екстремно висок ниво опремљености (услове за сва сложена радиохемијска мерења, алфа-спектрометрија, гама-спектрометрија, мерење укупне алфа/бета активности воде, садржај стронцијума-90 у води и млечним производима, трицијума у води и ваздуху, грађевиски материјали; да прати мониторинг садржаја радионуклида и др.) и да лабораторију води високо софистициран научни кадар; а да Мониторинг лабораторија има сцинтилациони гама спектрометар, монитор зрачења,  и непоходан простор и опрему за припрему узорака.

Радиололошке мониторинг  лабораторије ‘’In Situ  на локацији Каћанског 13, по опремљености је далеко изнад датих препорука IAEA TRS No.295,  јер поседује гама-спектрометар на бази кристала HP Ge, три сцинтилациона гама-спектрометра на бази кристала NaI (Tl), дозиметриjска мерила, алфа-бета мониторе зрачења, n, гама дозиметар, тачкасте и маринели стандарде зрачења за различите геометрије мерења, сву неопходну опрему за припремање  узорака, мерне ваге, и др.

Добро дошли, услуга је као на длану!