Ћирилица /Latinica

Научни часопис ”Meat Technology“

„Meat Technology“ је научни часопис који, од 1960. године објављује резултате основних и примењених истраживања у области биотехничких наука, односно грана: ветеринарство, прехрамбено инжењерство и биотехнологија.

Оснивач и издавач је Институт за хигијену и технологију меса.

На основу мишљења Министарства за науку и технологију Републике Србије (бр. 413-00-00461/2000-01), ова публикација од посебног је интереса за науку.

Од 2016. године, vol. 57, бр. 1 „Meat Technology“ – до овог броја „Технологија меса“, биће објављиван искључиво на енглеском језику.

Часопис је индексиран у базама FSTA (Food Science and Technology), SCOPUS, CABI Database, EBSCO publishing, DOAJ, AGRIS, www.ifocus.my

“Meat Technology” je Open Access Journal. сви чланци могу се преузети бесплатно и користити у складу са Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Детаљније информације у вези часописа, као и пријаву радова „online“ заинтересовани могу наћи на сајту www.journalmeattechnology.com

Главни и одговорни уредник: др Весна Ж. Ђорђевић

Радови се достављају „online“ путем сајта http://www.journalmeattechnology.com  и на малове meat.technology@inmes.rs, danijela.sarcevic@inmes.rs