Ћирилица /Latinica

НАУЧНО ВЕЋЕ

Др Ненад Р. Паруновић
Помоћник директора за биотехнолошки развој
Председник Научног већа
Заменик председника Научног већа
Др Весна Ж. Ђорђевић
Директор Института
члан Научног већа
члан Научног већа
Др Срђан Стефановић
члан Научног већа
члан Научног већа
члан Научног већа