Ћирилица /Latinica

MENADŽMENT

Sadržaj će uskoro biti dostupan

Dr Vesna Ž. Đorđević
Direktor Instituta

Naučni savetnik

Direktor Instituta

Viši naučni saradnik

Pomoćnik direktora za naučno-tehničku saradnju

Savetnik direktora za naučno-istraživački rad

Dr Nenad R. Parunović
Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj

Naučni savetnik

Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj

Dr Zoran Petrović
Koordinator sistema menadžmenta

Viši naučni saradnik

Koordinator sistema menadžmenta

Saša Prečanica, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove