Ћирилица /Latinica

MENADŽMENT

Sadržaj će uskoro biti dostupan

Dr Vesna Ž. Đorđević
Direktor Instituta

Naučni savetnik

Direktor Instituta

Naučni saradnik

Pomoćnik direktora za naučno-tehničku saradnju

Dr Nenad R. Parunović
Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj

Viši naučni saradnik

Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj

Dr Zoran Petrović
Koordinator sistema menadžmenta

Viši naučni saradnik

Koordinator sistema menadžmenta

Dr Dragan R. Milićević
Savetnik direktora za naučno-istraživački rad

Naučni savetnik

Savetnik direktora za naučno-istraživački rad

Saša Prečanica, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove