Ћирилица /Latinica

Саша Пречаница, дипл. правник

Kaćanskog 13, 11 000 Beograd
011/3699-532

BIOGRAFIJA:
2001-
Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Pravnik
Pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove

1999.
Beograd
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet Diplomirani pravnik