Ћирилица /Latinica

Др Ивана Бранковић Лазић

 

Виши научни сарадник

Помоћник директора за научно-техничку сарадњу

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 638626098
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: ivana.brankovic@inmes.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 – Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(Утицај примене коњуговане линолне киселине у исхрани на производне резултате и квалитет меса бројлера )

2010 – Дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2017– научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

2013 – 2017–истраживач сарадник, Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

2012 – 2013 –истраживач приправник, Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

2011 – 2012 –приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

2010 – 2011 –волонтер приправник, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

РАДНО ИСКУСТВО

сарадник у Сектору за развој и трансфер технологија – Оделење за сарадњу са месном индустријом

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност и квалитет хране анималног порекла, технологија меса и производа од меса.

HACCP систем осигурања безбедности хране – израда, валидација постојећег, анализа ризика, дефинисање контролних и критичних контролних тачака на дијаграму тока производње, дефинисање корективних мера.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Rašeta M., Teodorović V., Bunčić O., Katić V., Branković Lazić I., Polaček V., Vidanović D., 2014. Antibiotiotic resistance and molecular studies on Salmonella enterica subspecies enterica serovar Infantis isolated in human cases and broiler carcasses. Acta Veterinaria Beograd, 64, 2, 257-268

Đorđević J, Bašković M, Dokmanović M, Branković Lazić I, Ledina T, Suvajdžić B, Baltić Ž.M „Vacuum and modified atmosphere packaging effect on Enterobacteriaceae behaviour in minced meat“, Journal of Food Processing and Preservation, (2015) doi:10.1111/jfpp.12837, in press.

Jovanović, R .B. Petronijević, M. Lukić, D. Karan, N. Parunović, I. Branković-Lazić „Verification of rapid method for estimation of added food colorant type in boiled sausages based on measurement of cross section color“, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85 (2017)

 Branković Lazić I, Korićanac V, Pavlović M, Lilić S, Maslić-Strižak D, Spalević Lj, Pejkovski Z „Content of Sodium Chloride and Sodium in Burgers from Retail“, International 57th Meat Industry Conference, Belgrade (2013), 234-237 (P-16).

Rašeta M, Vranić V, Grubić M, Grbić Z, Branković Lazić I, Jovanović J „Quality of poultry carcasses on the slaughter line in relation to the season“, International 57th Meat Industry Conference, Belgrade (2013), 165-169 (P-02).

Slobodan Lilić, Danijela Vranić, Vladimr Korićanac, Ivana Branković Lazić, Jelena Jovanović, Brankica Lakićević „Water activity and some chemical parameters in dry pork produced with less amount of sodium chloride“, III International Congress „Food Technology, Quality and Safety“. (2016) Proceedings, 92-95