Ћирилица /Latinica

Др Зоран Петровић

Виши научни сарадник

Кординатор система менаџмента Института

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 33 71
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: zoran.petrovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 – Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(„Процена биомониторског потенцијала зеца (Lepus europaeus) на основу акумулације тешких метала у ткивима“)

2008 – Специјалиста за управљање квалитетом, Факултет организационих наука, Универзитет у Београд

2007 – Магистар наука из мултидисциплинарних научних области – заштита и унапређивање животне средине,  Универзитет у Београду

2006 – Лиценца за Одговорног пројектанта технолошких процеса, Инжењерска комора Србије, број лиценце 371 D 545 06

 2004 - Стручни испит за инжењере технологије, Савез инжењера и техничара Србије, Београд

 1994 - Дипломирани инжењер хемијске технологије , Технолошко-Металуршки факултет,  Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2020 – виши научни сарадник

2014 научни сарадник

2008 – 2014 истраживач  сарадник

1997 – 2007 стручни сарадник

19961997 – истраживач приправник

РАДНО  ИСКУСТВО

2010 – Кординатор система менаџмента Института  за хигијену и технологију меса

2007 – 2009– Самостални пројектант у Одељењу за технолошко пројектовање и руководилац Одељења

2001 – 2006– Руководилац Одељења за испитивање амбалаже и  одговорни аналитичар за испитивање тешких метала  у Одељењу  за испитивање резидуа  Инситута за хигијену и технологију меса

1996 – 2000 Сарадник у Одељењу за испитивање амбалаже Института за хигијену и технологију меса

1994– 1995   Институт „Кирило Савић“ – Сектор за заштиту животне средине и технолошки инжењеринг

ОСТАЛЕ  АКТИВНОСТИ

Инжењерска комора Србије – Члан секције одговорних пројектаната за подручје технологије;

Институт за стандардизацију СрбијеПредседник комисије за материјале у контакту са храном, посуђе и прибор – Комисија КС 194Е

Члан комисије  КС Е 034 -17 – Системи  менаџмента безбедношћу хране

EHEDG – European Hygienic Engineering Design Group – Soubgroup Meat Processing члан секције европског удружења за  санитарни дизајн опреме за индустрију меса

ОБЛАСТ  НАУЧНОГ  ИНТЕРЕСОВАЊА

Испитивање функционалних својстава амбалаже и амбалажних материјала у индустрији меса, биомониторинг тешких метала, системи менаџмента квалитетом и безбедношћу хране

ОДАБРАНИ  НАУЧНИ  РАДОВИ

 • Dragan Milićević, Božidar Udovički, Zoran Petrović, Saša Janković, Stamen Radulović, Mirjana Gurinović, Andreja Rajković, 2020.  Current status of mycotoxin contamination of food and feeds and associated public health risk in Serbia. Meat Technology, 61 (1), 1–36.  
 • Dragan Milićević, Radivoj Petronijević, Zoran Petrović, Jasna Ðjinović-Stojanović, Jelena Jovanović Tatjana Baltić and Saša Janković, 2019. „Risk assessment of aflatoxin M1 in raw milk under changing climate conditions in Serbia“  Journal of The Science of Food and Agriculture, Vol 99, Issue 11,
 • 5202-5210.
 • Danka Spirić, Jelena Ćirić, Vesna Đorđević, Dragica Nikolić, Saša Janković, Aleksandra Nikolić, Zoran Petrović, Nenad Katanić ,Vlado Teodorović, 2019. Toxic and essential element concentrations in different honey types, International Journal of Environmental Analytical Chemistry Volume 99, (5) 474-48.
 • Precision livestock farming in the context of meat safety assurance system I Nastasijevic, I Brankovic, Lazic I and Z Petrovic   60th Meat industry conference, Kopaonik, Hotel MK Resort, Serbia, 02. – 05. 10. 2019, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
 • Zoran Petrović, D. Milićević, I. Nastasijević, V. Đorđević, D. Trbović and B. Velebit – Serbia The role of food quality assurance and product certification systems on marketing aspects International 58 th Meat Industry Conference, October 1th – 4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia,  IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85 (2017).
 • Dejana Trbović, Brankica Lakićević, Mirjana Lukić, Vesna Janković, Zoran Petrović, Ivan Nastasijević, Aleksandra Nikolić, 2017. Saturated fatty acids and total fat daily intake thorugh consumption of processed meat products. Meat Technology. 58(1), 16-25.
 • Dejana Trbović, Danka Spirić, Mirjana Lukić, Zoran Petrović, Nenad Parunović, Vesna Đorđević, Dragan Milićević, 2017. Fatty acid composition of cows milk: opportunities and challenges for Serbian diary producers. Meat Technology. 58(2), 118-124.
 • Ivan Nastasijević, B. Lakićević, Z. Petrović  Serbia Cold chain management in meat storage, A review, International 59 th Meat Industry Conference, October 1th – 4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia,  Conference Procedia IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85 (2017)
 • Nastasijevic I., Tomasevic I., Smigic N., Milicevic D., Petrovic Z., Djekic I., 2016. Hygiene assessment of Serbian meat establishments using different scoring systems, Food Control, 62 (193-200).
 • Milicevic Dragan R, Nastasijevic Ivan, Petrovic Zoran I Mycotoxin in the food supply chainimplications for public health program Jorunal of Environmental Science and Health Part C – Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews 2016, 34 (4):293-319
 • Petrovic, V. Djordjevic, D. Milicevic, I. Nastasijevic, N. Parunovic. Meat production and consumption: Environmental consequences, International 58th Meat Industry Conference, October 4th – 7th, 2015, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia, Elsevier – Procedia Food Science 5(2015), 235-238.
 • Dragan Milićević, Danijela Vranić, Zoran Mašić, Nenad Parunović, Dejana Trbović, Jelena Nedeljković-Trailović, Zoran Petrović, 2014. The role of total fats, saturated/unsaturated fatty acids and cholesterol content in chicken meat as cardiovascular risk factors. Lipids in Health and Disease, 13:42
 • Zoran Petrović, Vlado Teodorović, Spomenka Djurić, Dragan Milićević, Danijela Vranić, Mirjana Lukić, 2014. Cadmium and mercury accumulation in European hare (Lepus europaeus): age-dependent relationships in renal and hepatic tissue, vol 21, issue (24) 14058-14068. Environmental Science and Pollution Research 
 • Zoran Petrović, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Sunčica Borozan, Miloš Beuković, Dragan Milićević. Environmental Cd and Zn Concentrations in Liver and Kidney of European Hare from Different Serbian Regions: Age and Tissue Differences, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 90, Issue 2 (2013), 203-207.
 • Kataranovski M., Mirkov I., Belij S., Popov.A,  Petrovic Z., Gacic Z. and Kataranovski D. Intestinal helminths infection of rats (Ratus norvegicus) in the Belgrade area (Serbia): the effect of sex, age and habitat, Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, Vol. 18 (2011). No.2, 189-196.
 •  Dragan Milićević, Milijan Jovanović, Verica Jurić, Zoran Petrović and Srđan Stefanović. Toxicological Assessment of Toxic Element Residues in Swine Kidney and Its Role in Public Health Risk Assessment,  International  Journal of Environmental  Research and Public Health 6, (2009), 3127-3142.