Ћирилица /Latinica

Novosti

Kalendar događaja

 1. Predstavljanje projekta DIBMES (TT1125) na 66. Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu

  Na ovogodišnjem 66. Međunarodnom Sajmu tehnike, 21-24. maja 2024. Godine, Institut za higijenu i tehnologiju mesa predstaviće projekat “Razvoj i integracija multipleks mikrofluidnog biosenzora za monitoring bezbednosti mesa u kontinuumu farma-klanica – DIBMES (TT1125)” koji je realizovan u saradnji sa BIOSENS institutom iz Novog Sada.

  Detaljnije o projektu pročitajte ovde

 2. 62nd International Meat Industry Conference - meatcon2023

  Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 13.03.2024. godine raspisalo je Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO. Tekst Poziva i prijave mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi:

  https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/sedmi-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima—studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-uklucivane-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama

   

   

  Na nedavno održanoj 62nd  International Meat Industry Conference – meatcon2023,  u organizaciji Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, na Kopaoniku u hotelu „Grand“ u periodu 1-4. oktobra 2023. godine sa temom „EXPLORING CURRENT CHALLENGES AND FUTURE PERSPECTIVES IN FOOD AND NUTRITION“ prezentovano je 107 naučnih radova istraživača iz 14 zemalja sveta (Nemačke, Turske, Australije, Poljske, Španije, Kine, Slovačlke, Mađarske, Rusije, Češke, Hrvatske, Makedonije itd). Naučnim programom predstavljena su istraživanja i inovacije u oblasti tehnologije i bezbednosti hrane. Odabrani radovi su objavljeni u časopisu Meat Science (ISSN- 0309-1740; www.sciencedirect.com/journal/meat-science/call-for-papers), a drugi u časopisu Journal “Meat Technology- Special Issue” (indeksiran u SCOPUS bazi; www.journalmeattechnology.com) u izdanju Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

  Sve informacije mogu se naći na https://meatcon.rs/

   

  VIŠE OD 150 STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST MESA U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI ŠIROM EVROPSKE UNIJE SA CILJEM UNAPREĐENJA INSPEKCIJE MESA

  Uloga bezbednosti hrane jeste da osigura upotrebljivost i bezbednost mesa za javnu potrošnju. Duž lanca hrane koriste se brojne kontrolne mere sa ciljem proizvodnje bezbednog mesa. Jedna od njih je i inspekcija i pregled mesa. Ovo uključuje nadzor nad životinjama i proizvodnjom mesa za javnu potrošnju od strane veterinarske inspekcije i ovlašćenih veterinara. Uprkos uloženim naporima u Evropskoj uniji, još uvek smo povremeno svedoci incidenata u vezi sa mesom. Štaviše, opasnosti koje uzrokuju bolesti kod ljudi, poput salmonela ili kampilobaktera, praktično se ne mogu uočiti prilikom pregleda mesa. Shodno tome, meso ili proizvodi od mesa možda su već prodati i konzumirani, pre nego što se utvrdi izvor kontaminacije. Zbog toga su, u sklopu nauke o hrani, u toku revizije trenutnih kriterijuma inspekcije i pregleda mesa.

  Nova COST akcija Evropske unije, u vezi sa pregledom mesa zasnovanom na oceni rizika i integrisanim sistemom kontrole (“Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance” – RIBMINS), okupila je više od 150 stručnjaka iz ove oblasti, čak i van Evropske unije, koji žele da u naredne četiri godine unaprede postupak pregleda mesa. Da bi to postigli, stručnjaci za bezbednost hrane analiziraju način na koji bi inspekcija mesa mogla biti efektivnija i efikasnija za regulatorna tela i subjekte u poslovanju hranom, kao i za potrošače. To uključuje i razvoj sistema za potvrdu bezbednosti mesa. Ova COST akcija Evropske unije u velikoj meri je usklađena s predlogom Evropske agencije za bezebdnost hrane (EFSA) i razvoju modernog sistema osiguranja bezbednosti mesa koji se bazira na oceni rizika i primeni mera kontrole u onim tačkama u lancu proizvodnje gde će utvrđeni rizik biti efektivno eliminisan odnosno smanjen na prihvatljiv nivo.

 3. Pročitaj više

  Inicijativa za pokretanje COST akcije Evropske unije u vezi sa inspekcijom mesa stigla je od vanrednog profesora dr Bojana Blagojevića, evropskog stručnjaka za veterinarsko javno zdravstvo sa Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), koji sada predsedava akcijom: „Sistem pregleda mesa stariji od jednog veka, dugo je služio za rešavanje savremenih pretnji bezbednosti mesa – sa ograničenim uspehom. Moja ideja je bila da okupim najbolje stručnjake iz više od 35 zemalja kako bi sistem bezbednosti mesa bio efikasniji. Da bi se uklonile ključne opasnosti u vezi sa mesom kao vektorom, postupak pregleda se mora revidirati i biti zasnovan na riziku i deo modernog, longitudinalnog integrisanog sistema koji podrazumeva prevenciju i kontrolu u čitavom lancu proizvodnje mesa, sa ključnim fokusom na farme i klanice.“

  Potpredsednik COST akcije dr Liz Alban je profesor na Univerzitetu u Kopenhagenu i vodeći naučnik u okviru Danskog saveta za poljoprivredu i hranu. „Naša COST akcija u interesu je fer konkurencije u sektoru industrije mesa i efikasnije regulatorne kontrole širom Evrope. Da bismo ubrzali ovaj proces, moramo sarađivati u pronalaženju najboljih rešenja – i samo na taj način će proizvođači i klanice moći isporučiti bezbedno meso svim potrošačima. “ kaže dr Alban, koja je organizovala veliku konferenciju u okviru COST akcije na Univerzitetu u Kopenhagenu od 6. do 8. novembra 2019. godine.

  Rukovodilac za naučnu komunikaciju u okviru COST akcije je dr Boris Antunović, profesor sa Univerziteta J.J.Strossmayer iz Osijeka u Hrvatskoj i kaže: „U okviru naše akcije uključeni su renomirani stručnjaci iz različitih zemalja Evropske unije. Neki od njih se nikada ranije nisu sreli, a sada imaju priliku da rade zajedno u naredne četiri godine i dele svoje ideje i iskustva iz oblasti inspekcije i pregleda mesa. Takođe, mladi istraživači imaju priliku da se pridruže akciji putem prijave za kratkoročne studijske boravke. Ovo predstavlja jedno veoma moćno sredstvo.“

  Predstavnici industrije mesa su pozitivno reagovali na pokrenutu RIBMINS akciju Evropske unije. Francisco Requena je direktor 200 godina stare španske kompanije sa sedištem u Malagi. Kapacitet linije proizvodnje je od 25.000 svinja nedeljno i izvoze 50% proizvodnje u druge zemlje Evrope i Azije. „Inspekcija mesa je složena aktivnost i u svakodnevnom radu donosi niz kontroverznih problema subjektima u poslovanju hranom. Efekat rezultata laboratorijskih ispitivanja gotovih proizvoda u otkrivanju najrelevantnijih opasnosti po zdravlje ljudi je ograničen – skup i nije proaktivan, dok ispitani uzorci hrane možda nisu dovoljno reprezentativni zbog heterogene distribucije patogenih mikroorganizama. Pored toga, rezultati ispitivanja imaju ograničenja, u zavisnosti od performansi metode ispitivanja i odnose se samo na ispitivane opasnosti. Samim tim, postupak ispitivanja i dobijeni čak i negativni rezultati ispitivanja ne garantuju bezbednost mesa. “, kaže Requena.

  Zbog stalnog rasta trgovine mesom na globalnom nivou, RIBMINS COST akcija je privukla stručnjake i van Evropske unije. Dr Mick Bosilevac, mikrobiolog istraživač iz američkog Centra za istraživanje mesa u Nebraski (SAD), ovu COST akciju  vidi kao odličnu priliku za stručnjake iz oblasti bezbedosti hrane i mesa: „Imamo sreće da se bar u zajednici proizvođača mesa goveda, bezbednost hrane smatra nekonkurentnom arenom. To znači da se problemi i rešenja otvoreno dele. Javnost ne reaguje samo na konkretan incident i opoziv proizvoda od subjekta koji je umešan, već radije izbegava sve proizvode od mesa goveda. Što više zainteresovanih strana pridobijemo da posluje sa ove tačke gledišta, rešenja će se brže identifikovati i primeniti.

  Novo zakonodavstvo Evropske unije u vezi postupka zvanične kontrole, koje će se primenjivati od 14. decembra 2019. godine, osiguraće, između ostalog, primenu Zakona o hrani i pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, kao i revidirane procedure inspekcije mesa. RIBMINS COST akcija se realizuje u vreme prilagođavanja nacionalnih sistema kontrole ovom novom zakonodavstvu Evropske unije. U cilju bolje koordinacije aktivnosti na nacionalnim nivoima, uspostavljene su nacionalne kontakt tačke RIBMINS za svaku zemlju.

  Predstavnici Srbije u ovoj COST akciji su dr Ivan Nastasijević, viši naučni saradnik (član menadžment komiteta – Management Committee member i ko-rukovodilac radne grupe br. 5: trening, komunikacija i monitoring za sistem osiguranja bezbednosti mesa) sa Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu, profesor dr Neđeljko Karabasil (MC substitute) sa Univerziteta u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, docent dr Ljiljana Kuruca (član menadžment komiteta) sa Univerziteta u Novom Sadu (Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu) i dr Dragana Ljubojević Pelić, viši naučni saradnik (MC substitute) sa Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“ u Novom Sadu.

  Za Srbiju, ulogu nacionalne kontakt tačke preuzima profesor dr Neđeljko Karabasil sa Univerziteta u Beogradu, Fakulteta veterinarske medicine.

  Za više informacija: https://ribmins.com

Aktuelno

30 maj 22
Lidl – Provereno

Lidl i Institut za higijenu i tehnologiju mesa. Provereno! Reklama sa našim proslavljenim vaterpolist...

21 jan 21
Vakcinisanje protiv COVID-19

U skladu sa dopisom Vlade Republike Srbije upućenom državnim organima i organizacijama obaveštavamo...

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije. Rezultati istraživanja primenjuju se u privredi, u saradnji sa proizvođačima iz industrije mesa i prehrambene industrije.

Laboratorija

Laboratorija za biotehnološka istraživanja i kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane obavlja sva ispitivanja određena propisima o zdravstvenoj ispravnosti…

saznaj više

Naučno-tehnička saradnja

U cilju pronalaženja novih i usavršavanja postojećih postupaka proizvodnje i prerade mesa naučno-stručna saradnja sa industrijom mesa u Institutu obavlja se timski, u okviru Sektora za razvoj i transfer tehnologija…

saznaj više