Ћирилица /Latinica

Senzorska, fizička i parazitološka ispitivanja

U  Odeljenju za senzorska i fizička ispitivanja sa parazitologijom  se obavljaju sledeća ispitivanja:

  • senzorsko ispitivanje (ocena senzorskih svojstava: izgled, miris, boja, konzistencija, ukus) uzoraka: mesa, mleka, ribe, jaja i njihovih proizvoda, meda, biljnih ulja i masti, skroba, začina, aditiva, belančevinastih proizvoda, hrane za životinje i dr.);
  • provera/korekcija teksta deklaracije namirnica namenjenih domaćem tržištu, a u skladu sa propisima u Republici Srbiji ;
  • vizuelni parazitološki pregled mesa i ribe;
  • određivanje neto mase, mase mesa i mesa ribe, procenat vode u ulju i dr.;
  • instrumentalno određivanje boje mesa i proizvoda od mesa (L*, a*, b*);
  • metod veštačke digestije pomoću magnetne mešalice (trihinoskopija mesa svinja, konja, divljači);
  • proveravanje kvaliteta formiranih spojeva i zaptivenosti limenki;

Za rad se koriste akreditovane metode koje su bazirane na SRPS ISO i Codex Alimentarius standardima.

U oceni senzorskih svojstava učestvuju saradnici kojima se proveravaju čula internim i eksternim senzorskim testovima.

Eksterna provera čula ocenjivača se uspešno sprovodi na godišnjem nivou od 2009. godine, u saradnji sa provajderom PT testova za senzorska ispitivanja iz EU.