Ћирилица /Latinica

Sektor opštih poslova sa bibliotekom i informatikom

Delatnost zaposlenih u Sektoru opštih poslova sa bibliotekom i informatikom obavlja se u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 : 2008 kroz:

  • praćenje zakonske regulative iz naučno – istraživačke delatnosti;
  • regulisanje ugovorne saradnje između Instituta i poslovnih partnera;
  • ažuriranje raznih baza podataka poput baze biblioteke, Info-time – kadrovska evidencija itd;
  • poslovi odnosa sa javnošću;
  • priprema i izrada promotivnih materijala;
  • organizacija skupova, seminara, konferencije industrije mesa;
  • ažuriranje sajta www.inmes.rs