Ћирилица /Latinica

Akreditacija i sertifikacija

Naš MOTO sadržan je u dve reči: “MISLIMO I OSTVARUJEMO”

Sistem menadžmenta kvalitetom

Zadatak menadžmenta Instituta je realizacija postavljenih ciljeva, a opredeljenje je da se stalnim preispitivanjem sistema menadžmenta kvalitetom obezbedi poboljšanje njegove efikasnosti i efektivnosti.

Svi zaposleni se pridržavaju najviših etičkih standarda, koji uključuju usaglašenost sa zakonom, standardima i tehničkim propisima i sistemom menadžmenta kvalitetom.

Uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom u Institutu predstavlja matricu za odvijanje ključnih poslovnih procesa kao i procesa podrške poslovanju.

Naši napori se usklađuju i ujedinjuju unutar dokumentovanog i sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom, usaglašenog sa međunarodnim standardom serije SRPS ISO 9001:2015, a stručne kompetencije Instituta potvrđene su u skladu sa zakonom, ovlašćenjima nadležnih ministarstava uključujući naučnu akreditaciju i akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Imenovani predstavnik rukovodstva odgovoran je za funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom i stalni nadzor.

Naučni radnici i rukovodioci svih nivoa dužni su da ličnim primerom doprinesu trajnom razvoju kulture i kvaliteta rada u područjima rada i poslovnih aktivnosti za koje su odgovorni.

Institut je ustanova koja se finansira poslovanjem na tržištu i takav način poslovanja odredio je i odnos zaposlenih prema realizaciji radnih zadataka. Naime, u Institutu se poštuje princip po kojem svi zajedno odgovaramo za obezbeđenje i realizaciju poslova, a isto tako svi zajedno delimo rezultate našeg rada u vidu zarada. Sa ovim principa se upoznaje i svaki novi radnik, koji se zaposli u Institutu.

Tržišni pristup u radu i poslovanju deluje stimulativno na sve zaposlene koji podstiču jedni druge da obezbeđuju nove poslove i vode računa o izvršenju zaključenih ugovora.

Akreditacija i sertifikacija

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je 2001. godine, uspostavio dokumentovan i sertifikovan sistem kvaliteta i rada prema zahtevima tadašnje verzije standarda JUS ISO 9001:2001, kao vodeće naučno-istraživačke organizacije u oblasti proizvodnje i ispitivanja namirnica životinjskog porekla i druge vrste hrane, kao i predmeta opšte upotrebe. Sertifikacija poslovnog sistema, prema novoj verziji standarda SRPS ISO 9001:2015, obavljena je 5.07.2018. godine, a poslednja resertifikacija sistema menadžmenta prema ovoj verziji standarada u decembru 2022. godine.

U skladu sa težnjom za sticanjem statusa akreditovane organizacije prema međunarodnim, odnosno nacionalnim kriterijumima u predmetnoj oblasti, početkom aprila 2002, doneta je odluka da se Jugoslovenskom akreditacionom telu (JUAT) podnese zahtev za prvu akreditaciju Sektora Laboratorije Instituta (danas Laboratorije za biotehnološki razvoj i kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane) prema zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025:2001. i ostvari jedan od dugogodišnjih napora i razvojnih ciljeva Instituta koji se odnosio na priznavanje kompetentnosti rada njegove Laboratorije.

Ovo iz razloga što je Institut nekoliko decenija unazad bio zvanično ovlašćena laboratorija za analize, superanalize i kontrolu kvaliteta (mesa, proizvoda od mesa i drugih namirnica i predmeta opšte upotrebe) pratio svetska dostignuća iz oblasti analitike i u svakom trenutku bio spreman da odgovori na zahteva klijenata i inspekcijskih organa u zemlji i inostranstvu.

S tim u vezi, treba napomenuti da je više decenija pre dobijanja sertifikata za sistem kvaliteta, Laboratorija Instituta već imala procedure ekvivalentne zahtevima prve verzije standarda za Laboratorije ISO 17025:2001. Prvi sertifikat o akreditaciji je nakon sprovedenog ocenjivanja u novembru 2001, a Rešenje o akreditaciji broj 01-049, JUAT je izdao 27.12.2002. godine. Institut je bio među prvima akreditovan prema zahtevima ovog standarda i održava status akreditovane organizacije više od 20 godina.