Ћирилица /Latinica

Ispitivanja rezidua

U Odeljenju za ispitivanje rezidua sprovode se ispitivanja parametara bezbednosti hrane, hrane za životinje, dijetetskih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

Odeljenje u radu koristi 36 akreditovanih metoda, kojima ispituje ostatke veterinarskih lekova, pesticida, teške metale i druge toksične supstance.

Antibiotici, antihemnitici, sulfonamidi, tireostatici, kokcidiostatici, sedativi, nesteroidni antiinflamatorni lekovi, nitrofurani, neke su od grupa lekova čije ostatke ispitujemo hromatografskim metodama. Od pesticida, Odeljenje ispituje organohlorne, organofosforne i karbamatne pesticide kao i i piretroide. Pored ispitivanja toksičnih elemenata (arsena, kadmijuma, olova i žive), metodom induktivno kuplovane plazme sa masenom detekcijom moguće je odrediti i čitav niz mikro- i makro-elemenata. Akreditovane su i metode za određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika u dimljenim proizvodima, histamina i boja u ribi i proizvodima od ribe.

Pored ispitivanja bezbednosti hrane u cilju procene zadovoljenja propisa, saradnici OdeLjenja aktivno učestvuju u realizaciji naučnih projekata a, s obzirom na obučenost i iskustvo kadra kao i tehničku opremljenost savremenim analitičkim uredjajima, pružaju analitičke usluge i drugim naučno istraživačkim organizacijama.

U cilju unapređenja rada saradnici Odeljenja imaju intenzivnu saradnju sa referentnim laboratorijama EU u Holandiji, Francuskoj i Nemackoj, aktivno učestvuju u programima procene rizika i unapređenju komunikacije o rizicima po bezbednost hrane i kontinuirano planiraju razvoj, optimizaciju i validaciju novih metoda za ispitivanje toksičnih supstanci.