Ћирилица /Latinica

Ispitivanje radioaktivnosti

 

RaMonInSitu

Radiološka monitoring laboratorija “In Situ“ (LAB-060,  INN ‘’Vinča’’), nalazi se u zgradi Institua za higijenu i tehnologiju mesa, a bazirana je  po preporukama  IAEA TRS No.295, sa  porukom

“UZORCI NE PUTUJU PREMA ANALITIČARU,

NEGO ANALITIČAR PREMA NJIMA !“.

To je prva i jedina laboratorija ovog tipa u Srbiji, akreditovana  je laboratorija za ispitivanje (gama-spektrometrijska analiza i dozimetrijska merenja)  SRPS ISO/IEC 17025-2006, ATS 01-063, LAB-060, INN “Vinča“,  Vinča i na lokaciji Kaćanskog 13, Senjak, u Beogradu.

Postoji visoka opravdanost postojanja Radiolološke monitoring  laboratorije ‘’In Situ’’,  i to je razlog preporuka IAEA, da organizacija zaštite od jonizujućih zračenja zemalja veličine kao što je Srbija, Mađarska, Poljska i dr.,  da postoji  Centralna radiološka laboratorija, koja ima ekstremno visok nivo opremljenosti (uslove za sva složena radiohemijska merenja, alfa-spektrometrija, gama-spektrometrija, merenje ukupne alfa/beta aktivnosti vode, sadržaj stroncijuma-90 u vodi i mlečnim proizvodima, tricijuma u vodi i vazduhu, građeviski materijali; da prati monitoring sadržaja radionuklida i dr.) i da laboratoriju vodi visoko sofisticiran naučni kadar; a da Monitoring laboratorija ima scintilacioni gama spektrometar, monitor zračenja,  i nepohodan prostor i opremu za pripremu uzoraka.

Radiolološke monitoring  laboratorije ‘’In Situ  na lokaciji Kaćanskog 13, po opremljenosti je daleko iznad datih preporuka IAEA TRS No.295,  jer poseduje gama-spektrometar na bazi kristala HP Ge, tri scintilaciona gama-spektrometra na bazi kristala NaI (Tl), dozimetrijska merila, alfa-beta monitore zračenja, n, gama dozimetar, tačkaste i marineli standarde zračenja za različite geometrije merenja, svu neophodnu opremu za pripremanje  uzoraka, merne vage, i dr.

Dobro došli, usluga je kao na dlanu!