Ћирилица /Latinica

MISIJA I VIZIJA

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije. Rezultati istraživanja primenjuju se u privredi, u saradnji sa proizvođačima iz industrije mesa i prehrambene industrije.

Misija

Institut za higijenu i tehnogiju mesa, kao naučnoistraživačka organizacija, osnovan je kao ustanova u vlasništvu Republike Srbije sa zadatkom unapređenja i razvoja industrije mesa. U periodu kada je Institut osnovan ova grana industrije bila je veoma nerazvijena, a danas predstavlja jednu od vodećih u našoj zemlji, koja svoje proizvode plasira i na domaćem i na svetskom tržištu. Navedeni rezultati su dokaz da Institut svoju misiju uspešno sprovodi preko 60 godina.

Misija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa je da, obezbeđenjem visoke stručne kompetentnosti zaposlenih, korišćenjem svojih naučno-istaživačkih, razvojnih i laboratorijskih potencijala i stalnim prisustvom u privredi, doprinese razvoju industrije mesa, asortimana i kvaliteta proizvoda od mesa i snabdevanju tržišta bezbednim i kvalitetnim proizvodima.

Misija je, od utemeljivača Instituta, utvrđena sa ciljem da se formira jedinstvena institucija u Jugoistočnoj Evropi kao razvojna podrška industriji mesa i ostalim granama prehrambene industrije. Rezultati i trajanje opravdali su tu njihovu odluku.

U početku su zadaci bili uže formulisani i imali su za cilj standardizaciju proizvoda konzervne industrije Jugoslavije, ali naknadno je Institut preuzeo glavnu ulogu u modernizaciji i tehnološkom razvoju proizvodnje u ovoj grani industrije.

Današnji lideri Instituta, kao sledbenici svojih uvaženih prethodnika, nastavljaju uhodanim putevima, ali istovremeno otvaraju i osvajaju nove poslove u skladu sa potrebama privrede, društva i inspekcijskih organa.

Vizija

Stalnim podizanjem nivoa znanja, ulaganjem u kadrove i osavremenjavanjem opreme, težimo da postanemo vodeća naučno-istraživačka organizacija u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane u regionu, koja svojim poslovnim partnerima iz industrije mesa obezbeđuje proizvode i usluge koje imaju veću vrednost od drugih.

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je vodeća naučnoistraživačka organizacija u oblasti proizvodnje i ispitivanja namirnica životinjskog porekla.

Ciljevi Instituta su da obezbeđenjem visoke stručne kompetentnosti zaposlenih, korišćenjem svojih naučnoistraživačkih, razvojnih i laboratorijskih potencijala i stalnim prisustvom u privredi,  stručnoj i naučnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti, doprinosi razvoju privrede, asortimana i kvaliteta proizvoda i snabdevanju tržišta kontrolisanom hranom, učestvujući na taj način u ispunjenju javnog interesa za bezbednost hrane u Srbiji.

Ostvarivanje ovih ciljeva Institut obezbeđuje:

  • pružanjem usluga ispitivanja, kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane i drugih materijala koje se koriste u proizvodnji namirnica,
  • saradnjom sa nadležnim inspekcijama i drugim državnim organima u nadzoru nad proizvodnjom i prometom prehrambenih proizvoda,
  • pružanjem usluga tehnološko-tehničkog projektovanja linija za klanje, proizvodnju, preradu, obradu, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porekla,
  • obezbeđenjem stručnih informacija iz svoje oblasti, rada za potrebe privrede, državnih ustanova i društva u celini,
  • školovanjem i permanentnim usavršavanjem zaposlenih,
  • učešćem u radu naučnih i obrazovnih institucija i obrazovanju budućih stručnjaka,
  • saradnjom sa naučnim i privrednim organizacijama u zemlji i svetu.