Ћирилица /Latinica

Imunoenzimska ispitivanja

U okviru odeljenja za ispitivanje rezidua, imunoenzimske metode predstavljaju grupu  trijažnih „screening“ metoda. Sama ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) tehnika je pouzdana,  a  brža,  i jeftinija u odnosu na klasične instrumentalne metode. Imunoenzimski komercijalni testovi koji se koriste su validovani od strane proizvođača, ali i u laboratoriji INMES-a. Preko  trideset metoda je akreditovano i koriste se u svakodnevnom radu za ispitivanje bezbednosti namirnica, dijetetskih proizvoda i hrane za životinje.

Najveći deo ispitivanja koja se odnose na realizaciju nacionalnog monitoring plana za ispitivanje rezidua veterinarskih lekova pripadaju ELISA metodama. Tako je u našoj laboratoriji moguće odrediti sadržaj prirodnih hormona (progesteron, testosteron i 17ß estradiol u plazmi životinja), ali i prisustvo najznačajnijih predstavnika sintetičkih  steroida (19-nortestosteron, trenbolon, boldenon, metiltestosteron, etinilestradiol),  i drugih nedozvoljenih supstanci: stilbena (dienestrol, heksoestrol, dienestrol), laktona rezorcilne kiseline, kortikosteroida, beta agonista u tkivima i organima gajenih životinja, kao i u urinu, hrani za životinje i vodi za napajanje.

Veliku grupu pouzdanih i komercijalnih metoda predstavljaju ELISA testovi  za određivanje mikotoksina (aflatoksin B1, ukupni aflatoksini (B1+B2, G1+G2), zearalenon, T2 toksin, ohratoksin A,  deoksinivalenol) u hrani i hrani za životinje kao i aflatoksina M1 u mleku i mlečnim proizvodima.

Zahtevi da se hrana dostupna na tržištu bezbedno deklariše sa aspekta prisutnih sastojaka sa alergenim svojstvima,  nametnuli su potrebu da se u našoj laboratoriji akredituju metode kojima je moguće odrediti gluten, proteine soje i jaja kao i alergene mleka (beta laktoglobulin i kazein). Pored ovih metoda ELISA testom moguće je odrediti  melamin, hloramfenikol i sulfonamide u različitim namirnicama i hrani za životinje.