Ћирилица /Latinica

Hemijska i fizičko-hemijska ispitivanja

U Odeljenju za hemijska i fizičko-hemijska ispitivanja se obavljaju hemijska i fizičko-hemijska isptitivanja hrane (mesa i proizvoda od mesa, žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, dijetetskih namirnica (hrana za decu), mleka i proizvoda od mleka, jaja i proizvoda od jaja, meda i drugih pčelinjih proizvoda, jestivih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, kakao- i čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda, začina, čajeva, supa, čorbi i dodataka jelima, kuhinjske soli) i hrane za životinje.

Počeci rada (1958. godine) Odeljenja za hemijska ispitivanja mesa i proizvoda od mesa su vezani za hemijsku labortoriju Katedre za higijenu i tehnologiju mesa Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Od osnivanja, aktivnost ovog Odeljenja je bila usmerena na razradu i utvrđivanje metoda za potrebe ispitivanja mesa, proizvoda od mesa i pojedinih ingredijencija salamure, kao i na osposobljavanje mladih fakultetski obrazovanih stručnjaka za rad u pogonskim laboratorijama industrije mesa. Paralelno, otpočinje i intenzivnije izučavanje problematike životinjskih i biljnih masti. Poslednih 20 godina, razvoj metoda ispitivanja kvaliteta se proširuje i na druge namirnice, kao i na stočnu hranu. Danas, Odeljenje, za potrebe hemijskih i fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta namirnica i stočne hrane koristi 131 akreditovanu metodu (standardne i “in house” razvijene, odnosno dokumentovane metode). Analitička ispitivanja se baziraju na spektrofometrijiskim, volumetrijskim, gravimetrijskim, kao i hromatografskim metodama (GC i HPLC). Odeljenje koristi i razvija većinu savremenih analitičkih metoda, a rezultati njegovog ukupnog rada su na nivou koji i nauka i praksa zahtevaju.

Pored ispitivanja kvaliteta namirnica i hrane za životinje, saradnici Odeljenja su angažovani, stručno i istraživački, u saradnji sa industrijom mesa/ribe i proizvoda od ribe, koja obuhvata kako tekuću problematiku, tako i zajednički istraživački rad u oblasti hemijske analitike i nauke o hemiji mesa/mesa ribe. Takođe, Odeljenje ima dugogodišnju i uspešnu saradnju sa fakultetima i velikim brojem naučnoistraživačkih organizacija u zemlji i inostranstvu i učestvuje u realizaciji republičkih naučnoistraživačkih projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama. Saradnici Odeljenja su angažovani  u radu Komisija Instituta za standardizaciju, Beograd (meso i proizvodi od mesa, ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, mleko i proizvodi od mleka) i učestvuju u donošenju SRPS standarda iz ovih oblasti. Pored svog redovnog posla u analitici i istraživačkom radu, svi zaposleni u Odeljenju aktivno učestvuju na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom (SRPS ISO 17025, SRPS ISO 9001).

U skladu sa sve većom zainteresovanošću potrošača za kvalitet i ostala svojstva hrane koju konzumiraju, kao i trenutnim stanjem i tendencijama u svetu, zahtevima nauke, struke, proizvodnje i potrošnje, aktivnosti ovog Odeljenja su usmerene i na ispitivanje nutritivne vrednosti namirnica.