Ћирилица /Latinica

Novosti

Kalendar događaja

Aktuelno

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da je časopis Meat Technology, prema Kategorizaciji časopisa za 2017. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kategorisan kao Nacionalni časopis međunarodnog značaja M24. Informacije o časopisu mogu se naći na http://www.journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology

Brošura o Institutu za higijenu i tehnologiju mesa

Istorijski razvoj pregleda mesa na Trichinella spp. u Srbiji i uloga republičke komisije (1996-2002)

Novosti

Kalendar događaja

Aktuelno

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da je časopis Meat Technology, prema Kategorizaciji časopisa za 2017. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kategorisan kao Nacionalni časopis međunarodnog značaja M24. Informacije o časopisu mogu se naći na http://www.journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology

Brošura o Institutu za higijenu i tehnologiju mesa

Istorijski razvoj pregleda mesa na Trichinella spp. u Srbiji i uloga republičke komisije (1996-2002)

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije. Rezultati istraživanja primenjuju se u privredi, u saradnji sa proizvođačima iz industrije mesa i prehrambene industrije.

Laboratorija

Laboratorija za biotehnološka istraživanja i kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane obavlja sva ispitivanja određena propisima o zdravstvenoj ispravnosti…

saznaj više

Naučno-tehnička saradnja

U cilju pronalaženja novih i usavršavanja postojećih postupaka proizvodnje i prerade mesa naučno-stručna saradnja sa industrijom mesa u Institutu obavlja se timski, u okviru Sektora za razvoj i transfer tehnologija…

saznaj više