Ћирилица /Latinica

Др Татјана Балтић

Виши научни сарадник

Одељење за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 260 279
Тел:        +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: tatjana.baltic@inmes.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(Испитивање утицаја маринирања на раст Salmonella врста у месу бројлера)

2008 – положен стручни испит (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије )

2006 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – научни сарадник, ИНМЕС

2012 – 2015 истраживач сарадник, ИНМЕС

2009 – 2012 истраживач приправник, ИНМЕС

2008 – 2009 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 

РАДНО ИСКУСТВО

2008 и даље – сарадник у Одељењу за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Ветеринарске коморе Србије

Члан друштва микробиолога Србије

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Развој поступака брже и поузданије идентификације патогених микроорганизама у производима анималног порекла. Дефинисање значаја ветеринарско-санитарних мера, епидемиолошког мониторинга, али и европског и националног законодавства у поступку добијања безбедне хране. Испитивање могућности примене различитих технолошких поступака и процедура у циљу добијања здравствено безбедне хране.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Dragan Milićević, Verica Jurić, Srđan Stefanović, Tatjana Baltić, Saša Janković, 2010. Evaluation and Validation of TWO Chromatographic Methods (HPLC- Fluorescence and LC- MS/MS) for the Determination and Confirmation of Ochratoxin A in Pig Tissues. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 58, 4, 1074- 1081.

Dragan Milićević, Miomir Nikšić, Tatjana Baltić, Danijela Vranić, 2010. Isolation, characterization and evaluation of significant mycoflora and mycotoxins in pig feed from Serbian farms. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26, 9, 1715- 1720.

Milicevic Dragan R, Skrinjar Marija, Baltic Tatjana, 2010. Real and Perceived Risks for Mycotoxin Contamination in Foods and Feeds: Challenges for Food Safety Control (Review). Toxins, 2, 4, 572- 592.

Baltić Tatjana, Baltić Ž. Milan, Mišić Dušan, Ivanović Jelena, Janjić Jelena, Bošković Marija, Dokmanović Marija, 2015. Influence of marination on Salmonella spp. growth in broiler breast fillets. Acta veterinaria- Beograd, 65, 3, 417-428.

Tatjana Baltić, Radmila Mitrović, Ema Todorović, Jelena Ivanović, Jasna Lončina, Milan Ž. Baltić, 2012. The influence of vacuum- packaging and marination on the behaviour of total Enterobacteriaceae on chicken breast fillets. International conference Biological Food Safety and Quality, Proceedings of International Conference, Belgrade, Serbia, 4-5 October, 2012., 95-97.

Borović Branka, Spirić Danka, Velebit Branko, Đorđević Vesna, Lakićević Brankica, Baltić Tatjana, Spirić Aurelija, 2013. Ispitivanje osetljivosti modifikovane mikrobiološke metode star protokol za detekciju beta-laktamskih antibiotika u sirovom kravljem mleku. Veterinarski glasnik, 67, 3-4, 163-173.

Tatjana Baltić, Branka Borović, Spirić Danka, Nened Parunović, Dragica Karan, Radmila Mitrović, Tatjana Radičević, 2012. Uticaj vakuum pakovanja na mikrobiološki status i senzorska svojstva svežeg junećeg mesa. Tehnologija mesa, 53, 2, 103-111.

Borović Branka, Baltić Tatjana, Lakićević Brankica, Janković Vesna, Mitrović Radmila, Jovanović Jelena, Lilić Slobodan, 2014. Prevalence of Listeria monocytogenes in ready – to – eat food of animal origin. Tehnologija mesa, 55, 2, 117-122.

Brankica Z. Lakićević, Aleksandra B. Martinović, Tatjana M. Baltić, Slobodan V. Lilić, Branka R. Borović, Predrag M. Ikonić, Vesna V. Janković, 2014. Implementation of classical, molecular biological and immunoenzymatic methods in isolation and detection of Listeria monocytogenes in food. Food &Feed Research, 41, 1, 19-30.

Velebit Branko, Lakićević Brankica, Borović Branka, Janković Vesna, Spirić Danka, Baltić Tatjana, 2013. Ispitivanje Shiga-like toksigenih Escherichia coli u proizvodima od mesa pomoću kvantitativnog PCR-a. Tehnologija mesa, 54, 1, 8- 13.