Ћирилица /Latinica
11. јул 2016.

Одбрана докторске дисертације мр Радмиле Митровић

На Катедри за хигијену и технологију намирница анималног порекла Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, мр Радмила Митровић, истраживач сарадник из Института за хигијену и технологију меса, одбранила је докторску дисертацију под називом „Испитивање могућности инактивације Yersinia enterocolica у ферментисаним кобасицама“. Комисија за одбрану дисертације била је у следећем саставу: проф. др Милан Ж. Балтић, председник и ментор, Факулет ветеринарске медицине; проф. др Владо Теодоровић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине; др Јелена Ивановић, научни сарадник, Факултет ветеринарске медицине и др Весна Ђорђевић, виши научни сарадник из Института за хигијену и технологију меса.

Vesti