Ћирилица /Latinica

Новости

Календар догађаја

Актуелно

Обавештавамо научну и стручну јавност да је часопис Meat Technology, према Категоризацији часописа за 2017. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја категорисан као Национални часопис међународног значаја М24. Информације о часопису могу се наћи на http://www.journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology

Брошура о Институту за хигијену и технологију меса

Историјски развој прегледа меса на Trichinella spp. у Србији и улога републичке комисије (1996-2002)

Новости

Календар догађаја

Актуелно

Обавештавамо научну и стручну јавност да је часопис Meat Technology, према Категоризацији часописа за 2017. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја категорисан као Национални часопис међународног значаја М24. Информације о часопису могу се наћи на http://www.journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology

Брошура о Институту за хигијену и технологију меса

Историјски развој прегледа меса на Trichinella spp. у Србији и улога републичке комисије (1996-2002)

Институт за хигијену и технологију меса је истраживачко-развојни институт који организује и спроводи научно-истраживачки рад интердисциплинарног карактера у области биотехнологије. Резултати истраживања примењују се у привреди, у сарадњи са произвођачима из индустрије меса и прехрамбене индустрије.

Лабораторија

Лабораторија за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране обавља сва испитивања одређена прописима о здравственој исправности…

сазнај више

Научно-техничка сарадња

У циљу проналажења нових и усавршавања постојећих поступака производње и прераде меса научно-стручна сарадња са индустријом меса у Институту обавља се тимски, у оквиру Сектора за развој и трансфер технологија…

сазнај више