Ћирилица /Latinica

Новости

Календар догађаја

Институт за хигијену и технологију меса је истраживачко-развојни институт који организује и спроводи научно-истраживачки рад интердисциплинарног карактера у области биотехнологије. Резултати истраживања примењују се у привреди, у сарадњи са произвођачима из индустрије меса и прехрамбене индустрије.

Лабораторија

Лабораторија за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране обавља сва испитивања одређена прописима о здравственој исправности…

сазнај више

Научно-техничка сарадња

У циљу проналажења нових и усавршавања постојећих поступака производње и прераде меса научно-стручна сарадња са индустријом меса у Институту обавља се тимски, у оквиру Сектора за развој и трансфер технологија…

сазнај више