Ћирилица /Latinica

Институт за хигијену и технологију меса акредитован за сертификацију производа у органској производњи према стандарду СРПС ЕН ИСО/ИЕЦ 17065:2016

15. август 2023.

Институт за хигијену и технологију меса акредитован за сертификацију производа у органској производњи према стандарду СРПС ЕН ИСО/ИЕЦ 17065:2016

Европска комијија је у Акционом плану за будућност органске производње у Европској унији 2004. године дефинисала Органску производњу као целовит систем управљања фармом и производњом хране који комбинује најбоље еколошке праксе, висок ниво биолошке различитости, очување природних ресурса и примену вискоих стандарда који се тичу добробити животиња као и метод производње који је у складу са жељом одређеног потрошача да купи производе који користе природне састојке и до којих се долази на основу природних поступака.

У циљу континуираног праћења нових стандарда и захтева коминтената у области органске производње и проширења асортимана услуга,  Институту за хигијену и технологију меса, је додељена акредитација за оцењивање усаглашености према Обиму акредитације од стране тима Акредитационог тела Србије (АТС), а према стандарду СРПС ЕН ИСО/ИЕЦ 17065:2016. Овај стандард обухвата сертификацију следећих производа из органске производње:

  1. Органску и биљну производњу, органско семе, расад и расадни материјал;
  2. Органско сточарство и органске сточарске производе и прераду органских производа;
  3. Прерада органских производа: органска храна и органска сточна храна, а према Закону о органској производњи („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 17/19) и Правилнику о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21).

Oбим акредитације према стандарду СРПС ЕН ИСО/ИЕЦ 17065:2016

 

Актуелно-топ