English Deutsch Русский

Ћирилица /Latinica

Новости

Календар догађаја

Актуелно

Обавештавамо комитенте да информације о вршењу анализа, стању узорака и раду Лабораторије за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране  могу добити код др Саше Јанковића на бројеве телефона 011/ 2650-655 и мобилни телефон  069/677-471

Важно обавештење

Молимо научну јавност да приликом цитирања часописа ”Технологија меса” у својим научним радовима користе назив часописа ”Технологија меса” до 2016. године, а од 2016. године назив на енглеском језику ”Meat Technology“.

Институт за хигијену и технологију меса је истраживачко-развојни институт који организује и спроводи научно-истраживачки рад интердисциплинарног карактера у области биотехнологије. Резултати истраживања примењују се у привреди, у сарадњи са произвођачима из индустрије меса и прехрамбене индустрије.

Лабораторија

Лабораторија за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране обавља сва испитивања одређена прописима о здравственој исправности…

сазнај више

Научно-техничка сарадња

У циљу проналажења нових и усавршавања постојећих поступака производње и прераде меса научно-стручна сарадња са индустријом меса у Институту обавља се тимски, у оквиру Сектора за развој и трансфер технологија…

сазнај више