Ћирилица /Latinica

Никола Борјан

Млађи технички сарадник

Одељење за испитивање резидуа

 

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:
Тел:  +381 11  26 50 655
E-mail: nikola.borjan@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ (хијерахијски)

2014 – Мастер хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Беораду

2013 – Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Беораду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

 

РАДНО ИСКУСТВО

2022 – Млађи технички сарадник Одељења за испитивање резидуа

2021 – Сервисни инжењер за медицинску опрему, Медицон Деч д.о.о.

2017 – Сервисни инжењер за аналитичку опрему, Shimadzu д.о.о.

2014 Аналитичар за хроматографске анализе, Анахем д.о.о.

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (чланство у комисијама, уређивачким одборима итд)

Члан Српског хемијског друштва

Члан Српског биохемијског друштва

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Валидација и верификација метода за анализу пестицида, загађивача животне средине и остатака ветеринарских лекова у храни и храни за животиње – према националним и европским регулативама. Аналитичка хемија са фокусом на хроматографији и масеној спектрометрији.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nikola D. Borjan, Nikola R. Stevanović, Rada M. Baošić. Differentiation of blue and black ballpoint pen inks. Third Conference of Young chemist of Serbia, Belgrade, October 24, 2015 HA P 10, p. 22

Nikola D. Borjan, Rada M. Baošić. Analysis of nine moss species from National park Mavrovo . Second Conference of Young chemist of Serbia, Niš, Serbia, June 7, 2014 HA P01, p. 129

Nikola Borjan, Nikola Stevanović. Screening and distribution of antioxidative activity between skin, pulp and seed of four grape varieties (Vitis vinifera L.) from Serbia. First Conference of Young chemist of Serbia, Belgrade, October 19 – 20, 2012 HA P04, p. 15

Nikola Borjan. Total phenols, anthocyans, flavonoids and antioxidant activity of different solvent extracts of Aronia (Aronia melanocarpa). First Conference of Young chemist of Serbia, Belgrade, October 19 – 20, 2012. HA O1, p. 9