Ћирилица /Latinica

Др Младен Рашета

Виши научни сарадник

Сектор за научно-техничку сарадњу, развој и трансфер технологија

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)
Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб: +381 69 1303 112
Тел: +381 11 26 50 655

E-маил: mladen.raseta@inmes.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1998 – 2005. Основне и мастер студије на Факултету Ветеринарске медицине у Београду. Стечено звање: Доктор Ветеринарске медицине (ДВМ) и Мастер ветеринарских наука (Мр сци. вет.). Основно поље интересовања: Ветеринарска медицина и Технологија хране, специфично поље интересовања: Безбедност хране и технологије производње производа од меса. Просечна оцена 8,35
2007 – 2014. Докторске студије на Факултету Ветеринарске медицине у Београду. Стечено звање: Доктор Ветеринарских наука (ПхД). Основно пље интересовања: Ветеринарска медицина. Специфично поље интересовања: Технологија хране. Наслов докторске дисертације: ,,Учесталост налаза Салмонелла спп на труповима бројлера и значај за безбедност хране’’. Дисертација одбрањена 17. јула 2014. година, при чему су стечена 180 ЕСБП поена, док је просечна оцеан студирања била 9,13.
2016 – 2017. Специјалистичке студије на Факултету Ветеринарске медицине у Београду. Стечено звање: Доктор Ветеринарских наука, специјалиста хигијене и технологије хране (Спец. вет. мед.). Основно поље интересовања: Безбедност тране и технологија производње производа од меса. Специфично поље интересовања: поступак обраде топлотом при производњи производа од меса (сагледавање поступака оптимизације пастеризације и стерилизације). Завршни испит је одбрањен 22. септембра 2017. године, при чему су стечена 60 ЕСБП поена, са просечном оценом 10,00
2017 – 2018. Уже специјалистичке студије на Факултету Ветеринарске медицине у Београду. Стечено звање Доктор Ветеринарских наука, специјалиста хигијене и технологије хране (Спец. вет. мед.) из уже области Безбедности хране и производње прозвода од меса.

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

Објавио је преко 60 научних радова у међународним и домаћим научним и стручним часописима. Рецензент домаћих и страних научних часописа и пројеката.
Коаутор бројних техничких решења у индустрији хране:
– Интегрисано управљање технолошким операцијама у производњи месних конзерви/готових јела. (Аутори: Иван Настасијевић, Младен Рашета, Весна Јанковић, Весна Ђорђевић, Зоран Петровић, Радивој Петронијевић, Бранкица Лакићевић)
– Живинско месо обогаћено коњугованом линолном киселином (Аутори: Ивана Бранковић Лазић, Милан Ж. Балтић, Радмила Марковић, Весна Ђорђевић, Иван Настасијевић, Јасна Ђорђевић, Младен Рашета, Дејана Трбовић
– Јаја обогаћена коњугованом линолном киселином (Аутори: Марија Бошковић, Ненад Паруновић, Младен Рашета, Бранко Велебит, Ивана Бранковић-Лазић, Татјана Балтић, Јелена Ћирић
– Метода идентификације и квантификације биљних и животињских масти у млеку и млечним производима гасном хроматографијом са ФИД детектором (Аутори: Дејана Трбовић, Радивој Петронијевић, Весна Ђорђевић, Младен Рашета, Ненад Паруновић, Зоран Петровић, Бранкица Лакићевић)
– Ферментисана сува кобасица са смањеним садржајем натријума (Аутори: Слободан Лилић, Ивана Бранковић-Лазић, Младен Рашета, Бранка Боровић, Бранко Велебит, Јелена Бабић, Срђан Стефановић).

Учешће у научним пројектима

–  „Унапређење микробиолошке безбедности говеђег меса – Процена изложености потрошача за Е. Цоли и Салмонелла спп.“, Број пројекта БТ20209), 2008-2010.
–“Технолошка и заштитна својства сојева аутохтоних бактерија млечне киселине изолованих из традиционално ферментисаних кобасица и њихова примена у месној индустрији“, број пројекта ТР20127, 2008-2010.
– „Унапређење и развој нових технолошких процеса у производњи животињских производа у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту“, Пројекат број ИИИ 46009, 2013-2020.
–  „Смањење садржаја натријума у месним производима – технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти“, број пројекта ТР 31083.
– „Проширивање одрживости свежег расхлађеног меса (ПОПимес)“ Пројекат број 80, 2018.
–  „Успостављање нове линије за производњу маринираних и панираних производа од живинског меса пакованих у модификованој атмосфери (МАПАН)“, Пројекат број 82, 2018.
–  „Побољшање/побољшање рока трајања и процена просечне нутритивне вредности млечних производа произведених на традиционалан начин“, Пројекат број 84, 2018.

– „Оптимизација процеса стерилизације месних конзерви, са аспекта очувања исхране и безбедности хране“, Пројекат број 89, 2018.
– „Производи од меса домаће свиње мангулице – сагледавање традиционалног начина производње уз обезбеђивање квалитета и безбедности“, Пројекат број 180, 2018.
– „Продужавање рока трајања млечних производа применом добре производне/хигијенске праксе“, Пројекат број 230, 2018.
– „Квалитет и безбедност традиционалних/сувомеснатих производа“, Пројекат број 277, 2018.

РАДНО ИСКУСТВО

2015. научни сарадник

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Као предавач активно учествује у обукама запослених радника, технологија у индустрији меса у Србији. Затим активно учествује у решавању безбедносних и технолошких проблема у домаћим и страним индустријама које се баве производњом свежег меса и производа од меса

Члан је НАЛЕД-а (Организације за локални економски развој)
Члан је програмских и организационих одбора више међународних конференција које је организовао Институт за хигијену и технологију меса (57тх, 58тх, 59тх Интернатионал Меат Индустрy Цонференце (МЕАТЦОН)
Учесник у раду Секције за хигијену и технологију намирница животињског порекла Ветеринарског факултета на чијим састанцима се разматрају актуелна питања у месној индустрији и актуелна законска регулатива (квалитет месних прерађевина и квалитет јаја).

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Консултант у кланицама и објектима за прераду меса. Снимање и сагледавање технолошких операција на линији клања, оптимизација термичке обраде (пастеризација и стерилизација) у производњи месних производа, преваленција Салмонелла спп на живинском месу, оптимизација ХАЦЦП система за субјекте у пословању храном
– Преваленција Салмонелла спп на труповима (говеда, свиње и живина) са аспекта побољшања хигијене процеса производње трупова и обезбеђења безбедности меса и месних прерађевина
– Контрола, праћење и оптимизација процеса термичке обраде (пастеризација, кување и стерилизација) у производњи месних производа
– Снимање и преглед технолошких операција на линији клања (говеда, овце, свиње и живина), уз активну обуку особља кланице
– Разматрање и решавање постојећих технолошких проблема у производњи меса и месних прерађевина
– Оптимизација система осигурања безбедности хране (ХАЦЦП) за субјекте у пословању са храном
– Анализа ризика у производњи меса и месних прерађевина
– Помоћ у изради и конципирању плана самоконтроле субјеката у пословању храном, у складу са важећом законском регулативом
– Пружање обуке за стручно особље, ХАЦЦП тим и запослене по темама: ХАЦЦП систем, Предуслови: Добра хигијенска пракса (ГХП), Добра производна пракса (ГМП), Стандардне оперативне процедуре (СОП), Стандардне санитарне оперативне процедуре (ССОП), Животиње Добробит, топлотна обрада и многе друге теме.
– Помоћ у погледу свих аспеката рада контролне лабораторије и израде декларација производа у складу са захтевима.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Rašeta M., Teodorović V., Bunčić O., Katić V., Branković-Lazić I., Polaček V., Vidanović D., 2014. Antibiotic resistance and molecular studies on Salmonella enterica subspecies enterica serovar Infantis isolated in human cases and broiler carcasses. Acta Veteriaria Beograd, 64, 2, 257-268 (IF/2014=0,133), ISSN (Online) 1820-7448, DOI: 10,2478/acve-2014-0024
 • Lilić S, Karan D, Jovanović J, Babić J, Borović B, Stefanović S, Rašeta M. 2017. Possibility of partial replacement of sodium chloride with potassium chloride to ammonium chloride in production of meatballs in tomato souce. Meat Technology, 58 (1), 47-51, UDK: 637.521.4.04 ; 664.8.035, ID: 239750668
 • Mrdović B, Rašeta M, Branković-Lazić I, Milijašević M, Baltić B, Nastasijević I. 2017. Pigs and cattle slaughter process hygiene in a large-scale and small-scale abattoir: A report from one county in Serbia. Meat Technology, 58 (2), 65-72, UDK: 614.97(497.11) ; 637.513.12 ; 636.5’64.065, ID: 254360332
 • Rašeta M, Branković-Lazić I, Mrdović B, Besckei Z. 2017. Determination of weight loss and temperature of broiler carcasses during air cooling with intermittent water spraying – case study. Meat Technology, 58 (2), 88-92, ID: 254361356, ISSN: 2466-2852, UDK: 636.5.083.312.5
 • Nastasijević I, Lakićević B, Rašeta M, Đorđević V, Janković V, Mrdović B, Branković-Lazić I. 2018. Evaluation of pig welfare in lairage and process hygiene in a single abbatoir. Meat Technology, 59 (1), 8-22, UDK: 614.97 (497.11) ; 636.4.083 ; ID: 265901580, https://doi.org/10.18485/meattech.2018.59.1.2
 • Rašeta M, Branković-Lazić I, Lilić S, Katanić N, Parunović N, Korićanac V, Jovanović J. 2018. Partial replacement of sodium chloride with potassium chloride or ammonium chloride in a prepared meal – cooked peas with pork burger. Meat Technology, 59 (2), 114-119, UDK: 613.291:546.32’131, ID: 271410956, https://doi.org/10.18485/meattech.2018.59.2.6
 • Paskaš S, Miočinović J, Savić M, Ješić G, Rašeta M, Becskei Z. 2019. Comparison of the chemical composition of whey cheeses urda and ricotta. Macedonian Veterinary Review, 42 (2), 47-53, DOI: 10.2478/macvetrev-2019-0020, ISSN (online) 1857-7415.
 • Rašeta M, Branković-Lazić I, Mrdović B, Baltić B, Becskei Z, Đorđević V. 2019. Optimization of liver pâté sterilization from the aspects of preserving nutritional value and ensuring food safety. Meat Technology, 60 (2), 97-105, UDK: 664.933.637.52.05; ID: 282266636, https://doi.org/10.18485/meattech.2019.60.2.4
 • Branković-Lazić I, Jovanović J, Simunović S, Rašeta M, Trbović D, Baltić T, Ćirić J. 2019. Evaluation of sensory and chemical parameters of fermented sausages. Meat Technology, 60 (2), 84-90, UDK: 637.524.05, ID: 282260492, https://doi.org/10.18485/meattech.2019.60.2.2
 • Rašeta M, Mrdović B, Janković V, Besckei Z, Lakićević B, Vidanović D, Polaček V, 2017. Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella spp. in meat products, meat preparations and minced meat. 59th International Meat Industry Conference MEATCON 2017. 1–4 October 2017, Zlatibor, Serbia. IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85 (2017) 012028, doi: 10.1088/1755-1315/85/1/012028, ISSN: 1755-1315
 • Rašeta M, Đorđević V, Vidanović D, 2015. Contamination Routes of S. Infantis in food chain of broiler meat production and it’s significance for public health. 58th International Meat Industry Conference MEATCON 2015. 2–4 October 2015, Zlatibor, Serbia. IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 5 (2015), 254- 257., Procedia Food Science Vol. 5 (2015) 1–328, ISSN 2211-601X, doi:10.1016/j.profoo.2015.09.073
 • Rašeta M., Vranić V., Branković-Lazić I., Teodorović V., Bunčić O., Grbić Z., Lakićević B., (2014) Hygiene in the production of broiler carcasses, Tehnologija mesa, 55, 1, 54-59, ISSN 0494-9846; DOI: 10.5937/tehmesa1401154R
 • Maslić-Strižak D., Spalević Lj., Rašeta M., Branković-Lazić I. (2012) Breeding broiler chickens in the industrial poultry production, Tehnologija mesa, 53, 1, 1-7, ISSN 0494-9846; DOI: 10,5937/tehmesa1001001M
 • Betić N, Baltić T, Ćirić J, Bajčić A, Rašeta M, Mrdović B, Karabasil N. 2019. Process hygiene of pig carcasses in one large-scale slaughterhouse in the west of Serbia, during 48 months. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012046
 • Rašeta M, Jovanović J, Branković-Lazić I, Trbović D, Mrdović B, Becskei Z, Đorđević V. 2019. Problems in determining the nutrition declaration for unpacked meat products – example of domestic cooked sausage. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) ISSN: 1755-1307, doi: 10.1088/1755-1315/333/1/012097.
 • Brankovic-Lazić I, Lilić S, Jovanović J, Rašeta M, Mrdović B, Trbović D, Nastasijević I. 2019. Assessment of sensory and chemical parameters of tea sausage. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012048
 • Jovanović J, Velebit B, Nikolić A, Branković-Lazić I, Babić J, Milijašević M, Mrdović B, Rašeta M. 2019. Assessment of process hygiene in take-away restaurants at gas stations in Serbia. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012067
 • Milićević D, Janković S, Murić K, Petrović Z, Petronijević R, Rašeta M, Đinović-Stojanović J. 2019. Safety of milk and whey from Zlatibor region in relation to aflatoxin M1 contamination: a seasonal study. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012077
 • Mrdović B, Nastasijević I, Branković-Lazić I, Jovanović J, Nikolić A, Petrović Z, Rašeta M 2019. Examination of meat preparations in order to control process hygiene in retail. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012083
 • Veskovic-Moračanin S, Memiši N, Đukić D, Milijašević M, Borović B, Rašeta M 2019. Air quality and impact on food safety. 60th International Meat Industry Conference MEATCON 2019. 22–25 September 2019, Kopaonik, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019), ISSN: 1755-1307 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012111
 • Branković-Lazić I, Rašeta M, Nikolić D, Lukić M, Karan D, Lilić S 2015. Reducing the sodium chloride content in chicken pate by using potassium and ammonium chloride. 58th International Meat Industry Conference MEATCON 2015. 2–4 October, Zlatibor, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 5 (2015), 22-25, ISSN 2211-601X, doi: 10.1016/j.profoo.2015.09.006
 • Lakićević B, Nastasijević I, Rašeta M 2015. Sources of Listeria monocytogenes contamination in retail establishments. 58th International Meat Industry Conference MEATCON 2015. 2–4 October, Zlatibor, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 5 (2015), 160-163, ISSN 2211-601X, doi: 10.1016/j.profoo.2015.09.046
 • Rašeta M, Branković-Lazić I, Vranić D, Trbović D, Turubatović L, Jovanović J, Lilić S. 2015. Salt content of poultry meat products. 58th International Meat Industry Conference MEATCON 2015. 2–4 October, Zlatibor, Serbia.  IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 5 (2015), 230-233, ISBN 978-86-82547-07-5
 • Nastasijević I, Branković-Lazić I, Milijašević M, Rašeta M, Mrdović B, Baltić B, Betić N, Bajčić A. 2019. Precision livestock farming in a food safety context. Unifood Conference – Section Food Chain sustainability, 5-6 October 2018, University of Belgrade, Programme and Book of Apstracts, OH11, FCS 11, 116
 • Besckei Z, Savić M, Tarić E, Bojkovski J, Čobanović N, Radisavljević K, Relić R, Cojkić A, Rašeta M, Kiskaroly F, Ozvegy J, Andras-Laszlo N, Polaček V. 2018. Bacterial microflora of pneumonic lungs in immunosupressed piglets. Šesnaesto Savetovanje ,,Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja“, 31. maj – 02. jun 2018, Srebrno jezero, Veliko Gradište, Srbija, 155-157, ISBN: 978-86-6419-025-1
 • Becskei Z, Savić M, Cojkić A, Dimitrijević B, Rašeta M, Kilibarda N, Vegara M. 2015. Meat quality of autochtonous Sjenica Zackel sheep – Basis for sustainable production of genetic resource on the Sjenica-Pester plateau, Proceedings of the 26th International DAGENE Symposium, 17-19 June, 2015, pp. 65-72, Dobrna, Slovenia, ISBN 978-961-6204-70-5
 • Lakićević B., Katić V., Lepšanović Z., Janković V., Rašeta M. (2014) Listeria monocytogenes important foodborne pathogen and causative agent of listeriosis in humans and animals, Medical Data, Vol 6, No 2, pp 171-176, ISSN 1821-1585; ID: 207773452
 • Rašeta M., Vesković-Moračanin S., Borović B., Karan D., Vranić D., Trbović D., Lilić S. (2010) Microclimatic conditions during the ripening of sausages produced in the traditional way, Tehnologija mesa, Vol. 51, No 1, pp 45-51
 • Lilić S., Borović B., Velebit B., Lakićević B., Baltić T., Rašeta M., Spirić D. (2010) Microbiological status of beef carcasses at the slaughter line, Tehnologija mesa, vol. 51, No 2, pp 149-153
 • Vesković-Moračanin S., Borović B., Velebit B., Rašeta M., Milićević D. (2009) Identification of mycobiota in Serbian slaughterhouses, Zbornik Matice Srpske za prirodne nauke, Vol. 117, pp 45-49
 • Karan D., Vesković-Moračanin S., Parunović N., Rašeta M., Babić J., Đorđević M,Tadić R. (2009) Sensory characteristics of traditionally fermented sausages. Tehnologija mesa, Vol. 50, No 5-6, pp. 335-341
 • Vesković-Moračanin S.,, Turubatović L., Rašeta M., Stefanović S., Janković S., Škrinjar M., 2011. Standard working procedures in traditional fermented sausage production of ,,Sremska“ sausage, Veterinarski glasnik, Vol. 65, br. 1-2, pp 45-56
 • Vesković-Moračanin S., Rašeta M., Karan D., Trbović D., Turubatović L., Šaponjić M., Škrinjar M., 2012. Zlatar cheese – characteristics of traditional production and overview of some quality parameters, Veterinarski Glasnik, Vol. 66, br. 1-2, pp. 85-96
 • Rašeta M., Vranić V., Grubić M., Grbić Z., Branković-Lazić I, Jovanović Jelena (2013) Quality of poultry carcasses on the slaughter line in relation to the season. 57th International Meat Industry Conference, Meat and Meat products – perspective of sustainable production, Proceedings, Belgrade, june 10th-12th, 164-168
 • Rašeta M., Branković-Lazić I., Vranić D., Trbović D., Turubatović L., Jovanović J., Lilić Slobodan (2013) Salt Content of Poultry Meat Products. 57th International Meat Industry Conference, Meat and Meat products – perspective of sustainable production, Proceedings, Belgrade, june 10th-12th, 230-233
 • Jovanović Jelena, Velebit Branko, Bunčić Olivera, Katić, Rašeta M., (2013) Prevalence of Campylobacter spp in Serbian Poultry Slaughterhouses. 57th International Meat Industry Conference, Meat and Meat products – perspective of sustainable production, Proceedings, Belgrade, june 10th-12th, 285-288
 • Rašeta M., Bunčić O., Katić V., Matekalo-Sverak V., Đorđević V., Jovanović J., (2012) Hygiene of the production process of minced unformatted meat and safety criteria. 57th International Meat Industry Conference, Meat and Meat products – perspective of sustainable production, Proceedings, Belgrade, june 10th-12th, 289-292
 • Rašeta M., Matekalo-Sverak V., Đorđević V.,Vranić V., Branković-Lazić I., Grbić Z., Grubić M., Lončina J., (2012). The hand hygiene of workers from the aspect of process hygiene in retail sale of food, Biological Food Safety&Quality, BFSQ Belgrade, 171-173
 • Lilić S., Velebit B., Borović B., Baltić T., Spirić D., Rašeta M., Erdeljan M (2010) Microbial contamination of beef carcasses. XII international Symposium NODA, 19th-21th October, Novi Sad, Serbia,, Feed Technology, pp. 71-75
 • Rašeta M., Matekalo-Sverak V., Lilić S., Velebit B., Borović B., Gerić T., Šego Z. (2010) Hygiene trade conditions of unpacked poultry meat and giblets in retail in Serbia, XII international Symposium NODA, 19th-21th October, Novi Sad, Serbia,, Feed Technology, pp. 79-85