Ћирилица /Latinica

Др Балтић Бранислав

Научни сарадник

Cектор за развој и трансфер технологија

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србијa

E-mail: branislav.baltic@inmes.rs

Моб:      +381 63 8626 095

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016  приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност и квалитет хране анималног порекла, технологија хране анималног порекла, безбедност хране за животиње.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  1. Jelena Ivanović, Milan Žbaltić, Marija Bošković, Nataša Kilibarda, Marija Dokmanović, Radmila Marković, Jelena Janjić, Branislav Baltić, 2015, Anasakis infection and allergy in humans. Procedia Food Science, International 58th Meat Industry Conference (MeatCon2015): „MEAT SAFETY & QUALITY: WHERE IT GOES?“, Zlatibor, Serbia, October 4-7th, 2015, 101-104 doi:10.1016/j.profoo.2015.09.023
  2. Jeлeнa Jaњић, Jeлeнa Ивaнoвић, Maриja Дoкмaнoвић, Србин Aрсoвић, Рaдмилa Maркoвић, Брaнислaв Бaлтић, Mилaн Ж.Бaлтић, 2015, Испитивaњe oбимa и структурe прoизвoдњe oвчиjeг мeсa у Србиjи oд 2002. дo 2012.гoдинe, 20.jубилaрнo гoдишњe Сaвjeтoвaњe дoктoрa вeтeринaрскe мeдицинe, Збoрник крaтких сaдржaja, стр.72-73, 11-13.06.2015. Бaњa Лукa ИСБН 978-99955-770-2-5
  3. Radmila Marković, Milan Ristić, Aleksandar Drljačić, Dragan Šefer, Kristina Šević, Branislav Baltić, Milica Todorović, Milan Ž.Baltić, 2015, Einfluss unterschiedlicher Mengen an organischem Selen im Futter auf Mastleistung und Schlachtkorperwert von Broilern. RFL Rundschau fur Fleischhygiene und Lebensmitteluberwachung, 67, april 2015, 138-141 ISSN 0178-2010
  1. Maртинa Прoкoпљeвић, Брaнислaв Бaлтић, Jeлeнa Ђурић, Jeлeнa Ивaнoвић, Рaдмилa Maркoвић, Aлeксaндaр Дрљaчић, (2014), Испитивaњe мeснaтoсти трупoвa тeлaди рaзличитих рaсa, Сaвeтoвaњe Рeпубликe српскe, Teслић, Збoрник крaтких сaдржaja
  1. Milanov Đ Raša, Krstić P.Milena, Marković V Radmila, Jovanović A Dragoljub, Baltić M.Branislav, Ivanović S.Jelena, Jovetić Milica, Baltić Ž.Milan, 2016, Analysis of heavy metals concentration in tissues of three different fish species included in human diet from Danube river, in the Belgrade region, Serbia, Acta Veterinaria, 66(1), 89-102