Ћирилица /Latinica

Пчеле и њихови производи као потенцијални биоиндикатори животне средине – докторска теза Данке Спирић једна од првих у Србији

19. јула 2023.

Пчеле и њихови производи као потенцијални биоиндикатори животне средине – докторска теза Данке Спирић једна од првих у Србији

На Ветеринарском факултету Универзитета у Београду Данка Спирић из Института за хигијену и технологију меса успешно је одбранила докторску дисертацију под називом „Испитивање садржаја микро и макроелемената у узорцима пчела и њихових производа“. Комисија за одбрану дисертације била је у следећем саставу: ментори; Др Владо Теодоровић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине у Београду и коментор др Зоран Петровић, виши научни сарадник Института за хигијену и технологију меса у Београду. Чланови комисије за одбрану дисертације били су: доц. др Силвана Стајковић и др Мирјана Димитријевић, редовни професор  са Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду; др Јелена Ћирић виши научни сарадник и Др Весна Ђорђевић, научни саветник из Института за хигијену и технологију меса у Београду.

Докторска дисертација Данке Спирић је једна од првих у Србији која се бави одређивањем садржаја микро и макроелемената у различитим кастама пчела унутар кошнице (пчеле излетнице, пчеле затвореног легла, пчеле отвореног легла и трутови), као и међу пчелињим производима (мед, перга и восак) који су испитани као потенцијални биоиндикатори животне средине.

 

Vesti