Ћирилица /Latinica

Одбрањена још једна докторска дисертација сарадника Института за хигијену и технологију меса

9. септембар 2021.

Одбрањена још једна докторска дисертација сарадника Института за хигијену и технологију меса

   

На Катедри за хигијену и технологију намирница анималног порекла Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Лазар Милојевић, млађи асисент из Института за хигијену и технологију меса, одбранио је докторску дисертацију под називом „ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФИЛОГЕНЕТСКА АНАЛИЗА ХЕПАТИТИС Е ВИРУСА КОД СВИЊА НА КЛАНИЦАМА У СРБИЈИ“. Комисија за одбрану дисертације била је у следећем саставу: ментори др Мирјана Димитријевић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине у Београду и др Бранко Велебит, научни саветник Институт за хигијену и технологију меса из Београда. Чланови комисије за одбрану дисертације били су: др Неђељко Карабасил, редовни професор Факултета ветеринарске медицне Универзитета у Београду; др Соња Радојичић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду и др Андреј Кирбиш, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Љубљани.

Vesti