Ћирилица /Latinica

Dr Vesna Ž. Đorđević

Dr Vesna Đorđević, spec. mikrobiologije

Naučni savetnik

Direktor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa

Institut za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)

Kaćanskog 13, 11040 Beograd, Srbija

Mob:      +381 63 26 44 51

Tel:       +381 11 26 50 722

E-mail: vesna.djordjevic@inmes.rs

 

OBRAZOVANJE

2009 – Doktor veterinarskih nauka, Departman za veterinu/Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (“Činioci od značaja za nalaz fluorohinolona u tkivima riba”)

2009 – Specijalista mikrobiologije, Fakultet veterinarske medicine/ Katedra za mikrobiologiju, Univerzitet u Beogradu (“Biohemijske karakteristike Aeromonas i Pseudomonas vrsta izolovanih iz pastrmke”)

2005 – Magistar veterinarskih nauka, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu (“Uporedno ispitivanje mogućnosti primene odabranih analitičkih postupaka za ocenu svežine pastrmke”)

1999  – Doktor veterinarske medicine, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

 

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2019 – naučni savetnik

2016 – 2019 – viši naučni saradnik

2011 – 2015 – naučni saradnik

2006 – 2014 – istraživač saradnik

1999 – 2000 – pripravnik za istraživača, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

 

RADNO ISKUSTVO

2016 i dalje – Direktor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa

2015 – 2016 – Vršilac dužnosti direktora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa

2010 – 2014 – Zamenik direktora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa

2009 – 2010 – Pomoćnik sekretara za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda

2008 – 2009 – Istraživač saradnik, Odeljenje za naučnu i stručnu saradnju

2006 – 2008 – Istraživač saradnik, Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja

2001 – 2005 – Stručni asistent, Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja

1999 – 2000 – Pripravnik za istraživača, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

 

 OSTALE AKTIVNOSTI

2022 – Član Naučnog odbora 2nd International Conference on Advanced Production and Processing – ICAPP, 20-22. oktobar 2022, Novi Sad, Republika Srbija.

2022 – Kandidat za člana Saveta za akreditaciju Akreditacionog tela Srbije (odluka Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije br. 7/1 od 10.05.2022)

2021 – Čan Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (rešenje br. 119-01-703/2021-14/11 od 29.12.2021)

2021 – Član Međunarodnog programskog odbora „61st International Meat Industry Conference“, 26-29. septembar 2021, Zlatibor, Republika Srbija (odluka Naučnog veća Instituta za higijenu i tehnologiju mesa br. 3203 od 07.09.2021)

2019 – Član Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Sl. glasnik RS br. 13/2019 i rešenje predsednika Republike Srbije br. 119-2003/2019 od 27.02.2019)

2019 – Član Grupacije za ribarstvo Privredne komore Srbije (mejl od 09.05.2019)

2019 – Član Međunarodnog programskog odbora „60th International Meat Industry Conference“, 22-25. septembar 2019, Kopaonik, Republika Srbija (odluka Naučnog veća Instituta za higijenu i tehnologiju mesa br. 1368 od 22.04.2019)

2019 – Član Sekretarijata „30. savetovanja veterinara Srbije“, 12-15. septembar 2019, Zlatibor, Republika Srbija

2019 – Član Naučnog odbora 24. godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) – međunarodni naučni skup, 12-15. juna 2019, Bijeljina, etno selo Stanišići, Bosna i Hercegovina

2018 – Predsednik Uređivačkog odbora sajta „60th International Meat Industry Conference“, 22-25. septembar 2019, Kopaonik, Republika Srbija (odluka Naučnog veća Instituta za higijenu i tehnologiju mesa br. 4049/6 od 01.10.2018)

2018 – Član Sekretarijata „29. savetovanja veterinara Srbije“, 13-16. septembar 2018, Zlatibor, Republika Srbija

2018 – Član Programskog i Naučnog odbora „23. godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)“, sa međunarodnim učešćem, 6-9. jun 2018, Teslić, Banja Vrućica, Republika Srpska (BiH).

2018 – Član Komisije za recenziju rukopisa monografije „Ishranom životinja do funkcionalne hrane“ autora dr Radmile Marković, vanrednog profesora Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i dr Milana Baltića, redovnog profesora u penziji, Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu (odluka br. 01-580/2 od 20.06.2018)

2017 – Stalni član Radne grupe za formiranje Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane (Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije br. 119-01-155/2017-09 od 28.04.2017)

2017 – Član Komisije za stručnu procenu posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i utvrđivanje ispunjenosti uslova za korišćenje oznake kvaliteta „Srpski kvalitet“ (rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije br. 119-01-26/2017-09 od 16.01.2017)

2017 – Član Odbora Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane (odluka Privredne komore Srbije br. 30-3/3 od 28.02.2017)

2017 – Član Međunarodnog programskog odbora „59. međunarodne konferencije industrije mesa“, 1-4. oktobar 2017, Zlatibor, Republika Srbija (odluka Naučnog veća Instituta za higijenu i tehnologiju mesa br. 3089 od 12.09.2017)

2017 – Predsednik Organizacionog odbora 59. međunarodne konferencije industrije mesa, 1-4. oktobar 2017, Zlatibor, Republika Srbija (odluka Naučnog veća Instituta za higijenu i tehnologiju mesa br. 3090 od 12.09.2017)

2017 – Član Sekretarijata „28. savetovanja veterinara Srbije“, 07-10. septembar 2017, Zlatibor, Republika Srbija

2017 – Član Programskog i Naučnog odbora „22. godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske“, sa međunarodnim učešćem, 7-10. jun 2017, Teslić, Banja Vrućica, Republika Srpska (BiH)

2017 – Recenzent radova za časopis „Acta Periodica Technologica (APTEFF)“

2016 – Član Radne grupe za pripremu Nacrta pravilnika o kvalitetu proizvoda od mesa (rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije br. 119-01-221/2016-09 od 25.03.2016)

2016 – Stalni član Radne grupe za formiranje Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane (Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije br. 119-01-513/2016-09 od 25.11.2016)

2016 – Član Sekretarijata „27. savetovanja veterinara Srbije“, 08-11. septembar 2016, Zlatibor, Republika Srbija

2015 – Glavni i odgovorni urednik vodećeg časopisa nacionalnog značaja „Meat Technology“

2015 – Recenzent monografije nacionalnog značaja autora dr Ivana Nastasijevića, „VTEC O157 u lancu goveđeg mesa“, izdavač Zadužbina „Andrejević“,  ISBN 978-86-525-0206-6

2015 – Član počasnog odbora naučnog skupa „One Health – New Challenges“ First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Vrdnik, Srbija

2015 – Član Programskog odbora „Internatinal 58th Meat Industry Conference“, Zlatibor, Srbija

2015 – Član Programskog odbora i moderator tematske oblasti „Bezbednost hrane“ na 26. Savetovanju veterinara Srbije, sa međunarodnim učešćem, Zlatibor

2013 – Rukovodilac Tima za dobijanje Oskara kvaliteta – nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta za male i srednje organizacije“ (nagradu dodeljuje Privredna Komora Srbije, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, uz podršku Ministarstva privrede RS)

2013 – Zamenik predsednika Programskog odbora „Internatinal 57th Meat Industry Conference“, Beograd, Srbija

2013 – Predsednik predsedništva plenarne sesije na „Internatinal 57th Meat Industry Conference“, Beograd, Srbija

2011 – Član redakcijskog odbora „Book of Apstracts“, „International 56th Meat industry conference“, Tara, Srbija

2011 – Član Programskog odbora „International 56th Meat Industry Conference“, Tara, Srbija

2010 – 2014 – Član Uređivačkog odbora vodećeg časopisa nacionalnog značaja „Tehnologija mesa“

2010 – Član posebne radne grupe za izradu Pravilnika o sadržini i metodama izrade statističkih karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti (rešenje br./N°: 119-01-104/1/2010-02); Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičnih zona (rešenje br./N°: 119-01-104/2/2010-02); Pravilnika o metodologiji za izradu akcionih planova (rešenje br./N°: 119-01-104/3/2010-02), na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br. 36/09)

Član predsedništva Zajednice instituta Srbije

Član Nadzornog odbora Zajednice instituta Srbije

Član “European Aquaculture Society (EAS)”

Član Srpskog veterinarskog društva

Član Veterinarske komore Srbije i grada Beograda

Član Društva mikrobiologa Srbije

Član Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije

Delegat u Skupštini Zajednice Instituta Srbije

Član Uređivačkog odbora vodećeg časopisa nacionalnog značaja „Veterinarski glasnik“

Počasni član Uređivačkog odbora časopisa nacionalnog značaja „Arhiv veterinarske medicine“

 

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Način pripreme i upravljanje ribnjakom, ishrana ribe, kvalitet i bezbednost ribe, održivost sveže ribe, izrada proizvoda od ribe; procesna higijena i kvalitet mesa i proizvoda od mesa; razvoj i validacija analitičkih metoda za ispitivanje mikroorganizama i za određivanje rezidua veterinarskih lekova.

 

ODABRANI NAUČNI RADOVI

 • Sara Rajic, Vesna Đorđević, Igor Tomasevic, Ilija Djekic (2021). The role of food systems in achieving the sustainable development goals: Environmental perspective. Bus Strat Env. 2021;1–14.
 • Sasa Novakovic, Ilija Djekic, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Djordjevic, Vladimir Tomovic, Branislav Šojić, Sunčica Kocić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba and Igor Tomasevic (2019). The Effect of Cantharellus Cibarius Addition on Quality Characteristics of Frankfurter during Refrigerated Storage. Foods 2019, 8, 635; doi:10.3390/foods8120635, 1-12.
 • Bojana Milovanovic, Ilija Djekic, Jelena Miocinovic, Vesna Djordjevic, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Daniel Mörlein and Igor Tomasevic (2020). What Is the Color of Milk and Dairy Products and How Is It Measured? Foods 2020, 9, 1629, 1-17; doi:10.3390/foods9111629.
 • Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Jovo Savanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Branimir Pavlić, Marija Jokanović, Vesna Ðorđević, Nenad Parunović, Aleksandra Martinović and Dragan Vujadinović (2020). New Formulation towards Healthier Meat Products: Juniperus communis L. Essential Oil as Alternative for Sodium Nitrite in Dry Fermented Sausages. Foods 2020, 9, 1066, 1-17; doi:10.3390/foods9081066.
 • Justine Schaeffer, Sandra Revilla-Fernández, Erwin Hofer, Romana Posch, Anna Stoeger, Christoph Leth, Friedrich Schmoll, Vesna Djordjevic, Brankica Lakicevic, Kazimir Matovic, Peter Hufnagl, Alexander Indra, Franz Allerberger, Werner Ruppitsch (2021). Tracking the Origin of Austrian Human Brucellosis Cases Using Whole Genome Sequencing. Frontiers in Medicine. doi: 10.3389/fmed.2021.635547.
 • Marija Boskovic, Milica Glisic, Jasna Djordjevic, Marija Starcevic, Natasa Glamoclija, Vesna Djordjevic and Milan Z. Baltic (2019). Antioxidative Activity of Thyme (Thymus vulgaris) and Oregano (Origanum vulgare) Essential Oils and Their Effect on Oxidative Stability of Minced Pork Packaged Under Vacuum and Modified Atmosphere. Journal of Food Science, Vol. 84, Iss. 9, 2019, 2467-2474.
 • Milka Popović & Drago Nedić & Biljana Pećanac & Vesna Đorđević & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Jelena Ćirić (2020). The Toxic Element Concentration in Fish Tissues from Saničani Lake, an Urban Environment, in Bosnia and Herzegovina. Biological Trace Element Research (2020) 197:271–278.
 • Jelena Ćirić & Danka Spirić & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Dejana Trbović & Nenad Parunović & Radivoj Petronijević & Vesna Đorđević (2020). Honey Bees and Their Products as Indicators of Environmental Element Deposition. Biological Trace Element Research, ISSN 0163-4984, DOI 10.1007/s12011-020-02321-6.
 • Jelena Ćirić, Danka Spirić, Tatjana Baltić, Ivana Branković Lazić, Dejana Trbović, Nenad Parunović, Radivoj Petronijević, Vesna Đorđević (2021). Honey Bees and Their Products as Indicators of Environmental Element Deposition. Biological Trace Element Research (2021) 199:2312–2319.
 • Ilija Djekic, Ivana Bozickovic, Vesna Djordjevic, Sergiy Smetana, Nino Terjung, Jovan Ilic, Ana Doroski and Igor Tomasevic (2021). Can we associate environmental footprints with production and consumption using Monte Carlo simulation? Case study with pork meat. J Sci Food Agric 2021; 101: 960–969.
 • Marija Mitrovic, Igor Tomasevic, Srđan Stefanovic, Vesna Djordjevic, Ilija Djekic (2021). Toxic elements in eggs and egg-based products: occurrence, exposure assessment and risk characterisation for the Serbian population. International Journal of Food Science and Technology 2021, 56, 6685–6696.
 • Stefan Simunovic, Vesna Ðorđevic, Francisco J. Barba, Jose M. Lorenzo, Mladen Rašeta, Saša Janković, Igor Tomasevic (2021). Characterisation of changes in physicochemical, textural and microbiological properties of Njeguska sausage during ripening. J Food Sci Technol (October 2021) 58(10):3993–4001.
 • Branislav Stojanović, Saša Janković, Vesna Đorđević, Sonja Marjanović, Dragan Vasilev, Zdenka Stojanović, Milica Balaban, Vesna Antić (2021). Determination of toxic elements in meat products from Serbia packaged in tinplate cans. Environmental Science and Pollution Research (2021) 28:48330–48342.
 • Betić N, Karabasil N, Djurković-Djaković O, Ćirković V, Bobić B, Branković Lazić I, Djordjević V, Klun I (2022). Seroprevalence, Direct Detection and Risk Factors for Toxoplasma gondii Infection in Pigs in Serbia, and Influence of Biosecurity Measures. Microorganisms. 2022 May;10(5):1069.
 • Jasna Djordjević, Marija Bošković, Ivana Branković Lazić, Vesna Djordjević, Tatjana Baltić, Milica Laudanović, Milan Ž. Baltić (2019). Spoilage-related bacteria of pork and beef minced meat under vacuum and modified atmosphere. Rom Biotechnol Lett. 2019; 24(4): 658-668.
 • Milka Popović & Drago Nedić & Biljana Pećanac & Vesna Đorđević & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Jelena Ćirić (2019). The Toxic Element Concentration in Fish Tissues from Saničani Lake, an Urban Environment, in Bosnia and Herzegovina. Biological Trace Element Research https://doi.org/10.1007/s12011-019-01982-2.
 • Glisic, M. Boskovic, M. Z. Baltic, D. Sefer, A. Radovanovic, V. Djordjevic, M. Raseta & R. Markovic (2020). Performance, intestinal histomorphology and bone composition of broiler chickens fed diets supplemented with genistein. South African Journal of Animal Science 2020, 50 (No. 2), p. 241-252.
 • Grkovic N, Teodorovic V, Djordjevic V, Karabasil N, Stajkovic S, Vasilev D, Zuber Bogdanovic I, Jankovic S, Velebit B, Dimitrijevic M (2020). Biochemical composition and biometric parameters of Mytilus galloprovincialis from Boka Kotorska Bay in Southern Adriatic Sea. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 71(3), 2338-2348. doi:https://doi.org/10.12681/jhvms.25095.
 • Jelena Jovanović, Ivana Branković-Lazić, Tatjana Baltić, Milica Jovanović, Vesna Đorđević, Vlado Teodorović and Branko Velebit (2020). The prevalence of four virulence genes in strains of Campylobacter jejuni isolated from broilers in Serbia. Veterinarski Arhiv 90 (1), 39-45, 2020.
 • Nikolić Aleksandra, Đorđević Vesna, Parunović Nenad, Stefanović Srđan, Đurić Spomenka, Babić Jelena, Vasilev Dragan (2020). Can Polyphenols be Used as Natural Preservatives in Fermented Sausages? Acta Veterinaria-Beograd 2020, 70 (2), 219-237.
 • Sasa Novakovic, Ilija Djekic, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomovic, Sunčica Koćić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Igor Tomasevic (2020). Application of porcini mushroom (Boletus edulis) to improve the quality of frankfurters. J Food Process Preserv. 2020;00:e14556, p. 1-13.
 • Saša Novaković, Ilija Djekić, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Sunčica Kocić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Igor Tomašević (2020). The potential of horn of plenty mushroom (Craterellus cornucopioides) to improve the shelf life of frankfurters. Fleischwirtschaft – Accepted for publication.
 • Novakovic Sasa M, Djekic Ilija V, Klaus Anita S, Vunduk Jovana D, Djordjevic Vesna Z, Tomovic Vladimir M, Kocic-Tanackov Suncica D, Lorenzo Jose Manuel Barba Francisco J, Tomasevic Igor B (2021). The potential of horn of plenty mushroom (Craterellus cornucopioides) (Article). Fleischwirtschaft, (2021), vol. 101 br. 3, str. 100-106.
 • Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Jovo Savanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Branimir Pavlić, Marija Jokanović, Vesna Đorđević, Nenad Parunović, Aleksandra Martinović, Dragan Vujadinović (2021). Caraway (Carum carvi L.) essential oil improves quality of dry-fermented sausages produced with different levels of sodium nitrite. J Food Process Preserv. 2021;00:e15786, p. 1-9.
 • J Babic Milijasevic, M Milijasevic and V Djordjevic (2019). Modified atmosphere packaging of fish – an impact on shelf life. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012028.
 • A Bajcic, R B Petronijevic, M Sefer, D Trbovic, V Djordjevic, J Ciric and A Nikolic (2021). Sorbates and benzoates in meat and meat products: Importance, application and determination. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012005.
 • Branislav M. Baltic, Ivana Brankovic Lazic, Boris Mrdovic, Vesna Djordjevic, Radmila Markovic, Radmila Mitrovic and Jelena Janjic (2021). Relationships between broiler final weights and histomorphometric parameters of certain segments of the intestine. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012006.
 • T Baltic, S Rajic, J Ciric, I Brankovic Lazic, V Djordjevic, B Velebit and T Geric (2021). Impact of COVID-19 pandemic on food supply chain: An overview. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012007.
 • N Betic, I Klun, V Djordjevic, I Brankovic Lazic, T Baltic, D Vasilev and N Karabasil (2021). Toxoplasma gondii in pork and pigs in Serbia – a real food safety hazard. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012008.
 • I Brankovic Lazic, R Markovic, B Baltic, M Raseta, T Baltic and V Djordjevic, N Katanic (2021). Examination of the influence of conjugated linoleic acid in broiler nutrition on the economic efficiency of fattening. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012012.
 • J Ciric, V Djordjevic, T Baltic, I Brankovic Lazic, R Petronijevic, D Spiric and D Trbovic (2021). Protective effects of honeybee products against COVID-19: a review. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012014.
 • D Karan, M Lukic, V Djordjevic, N Parunovic, J Babic Milijasevic, J Jovanovic and A Nikolic (2021). The influence of savory on colour, odour and taste of frankfurters. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012044.
 • L Milojevic, B Velebit, M Dimitrijevic, V Djordjevic, V Jankovic, N Grkovic and A Nikolic (2021). Detection and quantification of hepatitis E virus genome in pig liver samples originating from Serbian retail establishments. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012059.
 • A Nikolic, N Grkovic, S Djuric, J Jovanovic, V Djordjevic, D Trbovic and D Vasilev (2021). Influence of polyphenols on sensory properties of fermented sausages. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012066.
 • Milos Pelic, Nikolina Novakov, Vesna Djordjevic and Dragana Ljubojevic Pelic (2021). Health status and microbial quality of common carp reared in a pond fed with treated wastewater from a slaughterhouse. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012070.
 • S Rajic, V Djordjevic, T Baltic and S Simunovic (2021). The role of marbling as an intrinsic characteristic at the point of meat purchase – the Taguchi approach. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012078.
 • M Raseta, J Jovanovic, Z Becskei, I Brankovic Lazic, B Mrdovic and V Djordjevic (2021). Optimization of pasteurization of meat products using pasteurization values (p-values). 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012079.
 • J Schaeffer, S Revilla-Fernández, E Hofer, V Djordjevic, B Lakicevic, A Indra, F Schmoll, F Allerberger and W Ruppitsch (2021). Tracking brucellosis – a re-emerging disease. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012080.
 • I Tomasevic, BG Solowiej, V Djordjevic, D Vujadinovic and I Djekic (2021). Attitudes and beliefs of Eastern European meat consumers – a review. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012098.
 • Milica Aleksić, Jovanka Popov-Raljić, Vesna Đorđević, Mladen Raseta, Mirjana Lukić, Danka Spirić, Janković Vesna (2020). Control of nutritive allergens in a hospitality kitchen. Meat Technology 61 (2020) 1, 75–81.
 • Jelena Ćirić, Vesna Đorđević, Dejana Trbović, Tatjana Baltić, Ivana Branković Lazić, Kazimir Matović, Saša Janković, Nenad Parunović (2020). Risk assessment of toxic elements in acacia honey. Meat Technology 61 (2020) 1, 70–74.
 • Bojana Milovanović, Ilija Đekić, Bartosz Sołowiej, Saša Novaković, Vesna Đorđevic, Igor Tomašević (2020). Computer Vision System: A better tool for assessing pork and beef colour than a standard colourimeter. Meat Technology 61 (2020) 2, 153–160.
 • Saša Novaković, Ilija Đekić, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Sunčica Koćić-Tanackov, Igor Tomašević (2020). Antioxidant activity of mushrooms in vitro and in frankfurters. Meat Technology Vol 61 No 1, p. 62-69.
 • Nenad Parunović, Vesna Đorđević, Čedomir Radović, Radomir Savić, Neđeljko Karabasil, Dejana Trbović, Jelena Ćirić (2020). Effect of rearing system on carcass properties, chemical content and fatty acid composition of backfat from Mangalitsa pigs. Meat Technology 61 (2020) 1, 37–43.
 • Stefan Simunović, Sara Rajić, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Dragan Vujadinović, Ilija Đekić, Igor Tomašević (2021). Estimation of fat content in fermented sausages by means of Computer Vision System (CVS). Meat Technology 62 (2021) 1, 27–32.
 • Dejana Trbović, Ivana Živić, Marko Stanković, Vesna Đorđević, Radivoj Petronijević, Zoran Marković (2021). Quantitative deposition of nutrients in dorsal muscle, adipose tissue and liver in common carp (Cyprinus carpio L.) in a semi-intensive farming system. Meat Technology 62 (2021) 2, 148–153.