Ћирилица /Latinica

Још једна одбрањена докторска дисертација сарадника Института за хигијену и технологију меса

8. септембар 2023.

Још једна одбрањена докторска дисертација сарадника Института за хигијену и технологију меса

На Ветеринарском факултету Универзитета у Београду Александар Бајчић из Института за хигијену и технологију меса успешно је одбранио докторску дисертацију под називом „Употреба суспензије инулина и колагена као замена за чврсто масно ткиву у производњи фино уситњених барених кобасица“. Комисија за одбрану дисертације била је у следећем саставу: ментори, др Драган Василев редовни професор Факултета ветеринарске медицине у Београду и коментор др Ивана Бранковић Лазић, виши научни сарадник Института за хигијену и технологију меса у Београду. Чланови комисије за одбрану дисертације били су: проф. др Неђељко Карабасил и доц.  др Силвана Стајковић, са Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду и др Радмила Митровић научни сарадник из Института за хигијену и технологију меса у Београду.

Резултат ове докторске дисертације је нов производ који је садржао 97% мање масти од уобичајеног производа на тржишту, који је садржао 63% извора енергије из високо квалитетних протеина, а уједно имао улогу функционалне хране захваљујући додатом дијеталном влакну инулина. Тиме је потврђено да се фино уситњене барене кобасице могу израдити без додатог масног ткива и да се уједно добије производ високог сензорног квалитета!

Vesti