Ћирилица /Latinica

Институт успешно ресертификовао Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015

13. фебруар 2023.

Институт успешно ресертификовао Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015

Прву сертификацију према захтевима ИСО 9001:2001 Институт је реализовао далеке 2001. године.

Од тада задатак менаџмента Института је реализација постављених циљева, а опредељење је да се сталним преиспитивањем система менаџмента квалитетом обезбеди побољшање његове ефикасности и ефективности.

И ове године Институт за хигијену и технологију меса је успешно ресертификован за менаџмент квалитета усаклађен са захтевима СРПС ИСО 9001:2015 за предмет и подручје сертификације: научно-истраживачки рад, испитивање намирница и предмета опште употребе, консалтинг, инжењеринг и образовање.

Vesti