Ћирилица /Latinica

Др Младен Рашета

Научни сарадник

Сектор за развој и трансфер технологија

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 531 809
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: mladen.raseta@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 – Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(Учесталост налаза Salmonella spp. на труповима бројлера и њихов значај за безбедност хране)

2005 – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 –  научни сарадник, ИНМЕС

2010 – 2015 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2008 – 2010 – истраживач приправник, ИНМЕС

2007 – 2008 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса, (ИНМЕС)

 РАДНО ИСКУСТВО

2007-2016 – сарадник у Сектору за развој и трансфер технологија – Оделење за сарадњу са месном индустријом

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Salmonella spp. – присуство у ланцу хране (нарочито код живинског меса), анализа ризика, сагледавање места контаминације у ланцу хране, разматрање могућности елиминације из ланца хране или смањење присуства на најмањи могући ниво. Анализа целокупног ланца производње уз одређивање посебно критичних места, где долази до контаминације овим патогеном.

Технологија меса и производа од меса – 2016. године уписао специјалистичке студије из области Технологије намирница анималног порекла на Факултету Ветеринарске медицине у Београду. Аспекти безбедности хране и хигијене процеса производње. Анализа тренда производње.

Линија клања – технолошке операције на линији клања крупне стоке и живине

HACCP систем осигурања безбедности хране – израда, валидација постојећег, анализа ризика, дефинисање контролних и критичних контролних тачака на дијаграму тока производње, дефинисање корективних мера.

Топлотна обрада прозвода од меса – оптимизација процеса. Кориговање постојећих термичких режима топлотне обраде производа од меса, уз осигурање безбедности производа и оптимизацију производних трошкова

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Rašeta M., Teodorović V., Bunčić O., Katić V., Branković Lazić I., Polaček V., Vidanović D., 2014. Antibiotiotic resistance and molecular studies on Salmonella enterica subspecies enterica serovar Infantis isolated in human cases and broiler carcasses. Acta Veterinaria Beograd, 64, 2, 257-268 (IF/2014=0,133)

Vesković Moračanin S., Turubatović L., Rašeta M., Stefanović S., Janković S., Škrinjar M., 2011. Standard working procedures in production of traditionally fermented sremska sausage. Veterinarski glasnik Vol. 65, 1-2, 83-93.

Slobodan Lilić, Ivana Branković, Miloš Pavlović, Branka Borović, Mladen Rašeta, Ljiljana Spalević, Danka Maslić-Strižak. 2014. Sensory properties of cevapcici produced with various chloride salts. II International Congress “Food Technology, Quality And Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, p. 385- 390.

Rašeta M., Vranić V., Grubić M., Grbić Z., BrankovićLazić I., Jovanović J., 2013. Quality of poultry carcasses on the slaughter line in relation to the season, 57th Meat Industry Conference, 165-169

Rašeta M., Vranić V., Branković Lazić I., Teodorović V., Bunčić O., Grbić Z., Lakićević B., 2014. Higijena procesa proizvodnje trupova brojlera, Tehnologija mesa, 55, 1, 54-59

Rašeta M., Bunčić O., Matekalo Sverak V., Lilić S., Vranić V., Branković Lazić I., Spirić D., 2012. Higijenski rizici pri prometu neupakovanog rasečenog pilećeg mesa u maloprodaji, Tehnologija mesa, 53, 2, 121-126

Lakićević B., Katić V., Lepšanović Z., Janković V., Rašeta M., 2014. Listeria monocytogenes important foodborne pathogen and causative agent for listeriosis in humans and animals, Medical Data, 6, 2, 171-176

Rašeta M., Nikolić A., Petrović N., Đorđević V., Mrdović B., Janklović V., Nastasijević I., 2016. Liver pate: process hygiene, quality parameters and thermal process, Meat technology, 57, 1, 11-21