Ћирилица /Latinica

Мр Татјана Радичевић

Стручни саветник

Одељење за испитивање резидуа

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 69 677 471
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: tatjana.radicevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2002 – магистар биохемијских наука – , Хемијски факултет, Универзитет у Београду

(Биохемијска карактеризација миофибриларних протеина ткива толстолобика (Aristichthys nobilis Richardson) од значаја за квалитет производа)

1994 – дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – стручни саветник, ИНМЕС

2010 – 2016 виши стручни сарадник, ИНМЕС

20032010 истраживач сарадник, ИНМЕС

1997 – 2003 – истраживач приправник, Институт за хигијену и технологију меса – ИНМЕС

 

РАДНО ИСКУСТВО

 

2009 –заменик руководиоца Одељења за испитивање резидуа

1996 – 2009 – сарадник Одељења за испитивање резидуа

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Разрада, валидација и примена метода инструменталне хемијске анализе хемиотерапеутика и загађивача околине  у ткивима и органима животиња, намирницама, храни за животиње и предметима опште употребе. Утврђивање степена контаминације токсичних супстанци у намирницама, механизама токсичности и процена ризика контаминаната по здравље.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Saša Janković, Marijana Ćurčić, Tatjana Radičević, Srđan Stefanović, Mirjana Lenhardt, Ksenija Durgo, Biljana Antonijević. Non-dioxin-like PCBs in ten different fish species from the Danube river in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment; 2011; 181; 1-4; p. 153-163.

Spirić Danka M., Đinović Jasna M., Janković Vesna V., Velebit Branko M., Radičević Tatjana M., Stefanović Srđan M., Janković Saša D. Study of aflatoxins incidence in cow feed and milk during 2013. Hemijska industrija; 2014; p.87-97 DOI 10.2298/HEMIND 1406190875.

  1. Janković, Aurelija Spirić, Tatjana Radičević, S. Stefanović. Monitoring rezidua u životinjama i primarnim proizvodima animalnog porekla. Veterinarski glasnik; 2008; 62; 5-6; p. 383-394.

Radičević Tatjana, Raičević Smiljana and Niketić Vesna: Bighead carp myosin stability to heat and frozen storage (Stabilnost miozina sivog tolstolobika pri termičkoj obradi i skladištenju u zamrznutom stanju). Acta Veterinaria, 2002, Vol. 52, No. 2-3, 151-162.