Ћирилица /Latinica

Mr Tatjana Radičević

Viši stručni saradnik

Odeljenje za ispitivanje rezidua

Institut za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)

Kaćanskog 13, 11040 Beograd, Srbija
Mob:      +381 69 677 471
Tel:         +381 11 26 50 655
Faks:     +381 11 26 51 825
E-mail: tatjana.radicevic@inmes.rs

 

OBRAZOVANJE

2002 – magistar biohemijskih nauka – , Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

(Biohemijska karakterizacija miofibrilarnih proteina tkiva tolstolobika (Aristichthys nobilis Richardson) od značaja za kvalitet proizvoda)

1994 – diplomirani biohemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 – stručni savetnik, INMES

2010 – 2016 viši stručni saradnik, INMES

20032010 istraživač saradnik, INMES

1997 – 2003 – istraživač pripravnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa – INMES

 

RADNO ISKUSTVO

 

2009 –zamenik rukovodioca Odeljenja za ispitivanje rezidua

1996 – 2009 – saradnik Odeljenja za ispitivanje rezidua

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Razrada, validacija i primena metoda instrumentalne hemijske analize hemioterapeutika i zagađivača okoline  u tkivima i organima životinja, namirnicama, hrani za životinje i predmetima opšte upotrebe. Utvrđivanje stepena kontaminacije toksičnih supstanci u namirnicama, mehanizama toksičnosti i procena rizika kontaminanata po zdravlje.

 

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Saša Janković, Marijana Ćurčić, Tatjana Radičević, Srđan Stefanović, Mirjana Lenhardt, Ksenija Durgo, Biljana Antonijević. Non-dioxin-like PCBs in ten different fish species from the Danube river in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment; 2011; 181; 1-4; p. 153-163.

Spirić Danka M., Đinović Jasna M., Janković Vesna V., Velebit Branko M., Radičević Tatjana M., Stefanović Srđan M., Janković Saša D. Study of aflatoxins incidence in cow feed and milk during 2013. Hemijska industrija; 2014; p.87-97 DOI 10.2298/HEMIND 1406190875.

  1. Janković, Aurelija Spirić, Tatjana Radičević, S. Stefanović. Monitoring rezidua u životinjama i primarnim proizvodima animalnog porekla. Veterinarski glasnik; 2008; 62; 5-6; p. 383-394.

Radičević Tatjana, Raičević Smiljana and Niketić Vesna: Bighead carp myosin stability to heat and frozen storage (Stabilnost miozina sivog tolstolobika pri termičkoj obradi i skladištenju u zamrznutom stanju). Acta Veterinaria, 2002, Vol. 52, No. 2-3, 151-162.