Ћирилица /Latinica

Др Милан Милијашевић

Виши научни сарадник

Сектор за развој и трансфер технологија

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: milan.milijasevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,

(Упоредно испитивање одабраних параметара квалитета у току складиштења свеже пастрмке паковане у вакууму и модификованој атмосфери)

2003 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2012данас – научни сарадник

2009 – 2012 истраживач сарадник

2005 – 2008 истраживач приправник

РАДНО ИСКУСТВО

2005данас– сарадник Одељења за научно техничку сарадњу

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Безбедност и квалитет хране анималног порекла, сензорско оцењивање, паковање хране у модификовану атмосферу, HACCP систем, технологија прераде рибе.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Milan Petar Milijašević, Jelena Arandjel Babić, Danijela Vojislav Vranić, Branka Ranko Borović, Slavica Mirko Vesković Moračanin (2016): Quality attributes of chilled vacuum-packaged cold-smoked common carp (Cyprinus carpio) and cold-smoked bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) fillets. Acta Veterinaria Brno, 85 (2), 195-203;

Babić Jelena, Milijašević Milan, Dimitrijević Mirjana (2015): Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na očuvanje senzornih svojstava odrezaka šarana (Cyprinus carpio). Tehnologija mesa 56 (1), 58-66.

Jelena Babić, Mirjana Dimitrijević, Milan Milijašević, Vesna Đorđević, Radivoj  Petronijević, Slaven Grbić, Aurelija  Spirić (2014): Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio). Hemijska industrija 68 (1) 69–76.

Milijašević Milan, Babić Jelena,  Baltić Ž. Milan, Đorđević Vesna, Spirić Danka, Janković Saša, Spirić Aurelija (2012): Parametri higijenske ispravnosti četiri vrste riba koje su najzastupljenije na tržištu Srbije. Tehnologija mesa 53 (2), 127-133.