Ћирилица /Latinica

Др Милан Милијашевић

Виши научни сарадник

Сектор за научно-техничку сарадњу

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 532946

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: milan.milijasevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1995 – 2003 – основне студије на Факултету ветеринарске медицине у Београду

1995 – 2011 – докторске студије на Факултету ветеринарске медицине у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО 

2005 – 2008 – истраживач приправник

2005 – 2012 – истраживач сарадник

2005 – 2020 – научни сарадник

2020 – виши научни сарадник

 

РАДНО ИСКУСТВО 

2005 до данас – Институт за хигијену и технологију меса

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Радна група за израду правилника о квалитету рибе и производа од рибе

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Технологија прераде рибе, технологија прераде меса крупне стоке за клање, квалитет и безбедност хране, паковање хране у модификовану атмосферу.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  • Milijašević, M., Babić, J., Vranić, D., Borović, B., Vesković Moračanin, S. (2016). Quality attributes of chilled vacuum-packaged cold-smoked common carp (Cyprinus carpio) and cold-smoked bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) fillets. Acta Veterinaria Brno 85, 195-203. (IF=0,459)
  • Babić Milijašević, J., Milijašević, M., Vranić, D., Đinović-Stojanović, J., Lilić, S., Korićanac, V. Effect of modified atmosphere packaging on the shelf life of chilled Common carp (Cyprinus carpio) steaks: chemical and sensory attributes. Czech Journal of Food Sciences, 2018, 36, 1-6. (IF 0,787)
  • Milijašević, M., Matekalo-Sverak, V., Babić, J. (2012). Effect of modified atmosphere packaging on extension of food shelf life. –Plenary Lecture. Days of Veterinary Medicine 3th International Scientific Meeting, University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Veterinary Medicine, Skopje, September 2.-4.2012, Ohrid, R. Macedonia, 102-105.
  • Milijašević, M., Branković, I., Babić Milijašević, J., Rašeta, M., Petronijević, R., Lukić, M., Baltić, B. (2020). Tunino salama od fileta tune.