Ћирилица /Latinica

Др Лазар Милојевић

Научни сарадник

Одељење Одељење за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА (ИНМЕС)

Каћанског13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 63 603389

Тел:  +381 11  26 50 655

E-mail: lazar.milojevic@inmes.rs

 

 

 

Образовање

2022 – доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

2016 – доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

Истраживачко искуство

2022 – научни сарадник

2020 – 2022 – истраживач сарадник

2017 – 2020 – истраживач приправник

2016 – 2017 – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса

 

Радно искуство

2017 сарадник Одељења за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

 

Област научног интересовања

Безбедност хране; Развој и примена нових микробиолошких метода које које су неопходне у поступку контроле хране, дефинисане европским  и националним законодавством.

 

Одабрани научни радови

  • Milojević L, Velebit B, Janković V, Mitrović R, Betić N, Simunović S and Dimitrijević M (2024). Prevalence, Genetic Diversity, and Quantification of the RNA Genome of the Hepatitis E Virus in Slaughtered Pigs in Serbia. Animals, 14(4), 586. https://doi.org/10.3390/ani14040586;
  •  Velebit B, Milojević L, Baltić T, Grković N, Gummalla S, Velebit M, Škoko I, Mojsova S and Putnik P (2022). Efficacy of cold atmospheric plasma for inactivation of viruses on raspberries. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 81, 103121. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2022.103121;
  •  Milojević L, Velebit B, Teodorović V, Kirbiš A, Petrović T, Karabasil N and Dimitrijević M (2019). Screening and Molecular Characterization of Hepatitis E Virus in Slaughter Pigs in Serbia. Food and Environmental Virology;
  •  Milićević D, Spirić D, Radičević T, Velebit B, Stefanović S, Milojević L and Janković S (2017). A review of the current situation of aflatoxin M-1 in cow’s milk in Serbia: risk assessment and regulatory aspects. Food additives and contaminants part a-chemistry analysis control exposure and risk assessment, Vol.34 (9), p1617-1631;
  •  Babić M, Marija P, Nikolić A, Teodorović V, Mirilović M, Milojević L and Velebit B (2018). Expression of toxic shock syndrome toxin-1 gene of Staphylococcus aureus in milk: Proof of concept. Mljekarstvo 68, br. 1 (2018): 12-20;
  •  Milojevic L, Lakicevic B, Jankovic V, Mitrovic R, Nikolic A, Babic M and Velebit B (2018). A Hygiene Report Regarding Slaughter Process of Pig and Cattle Carcasses for 2017 in Serbia. Meat Technology 59, no. 1: 1–7;
  •  Nikolić A, Babić M, Jovanović J, Cobanović N, Branković Lazić I, Milojević L and Parunović N (2019). Effect of Broiler Slaughter Weight on Meat Yield and Quality. Meat Technology, 60 no 1, 17–23;
  •  Bajčić A, Petronijević R, Katanić N, Trbović D, Betić N, Nikolić A and Milojević L (2018). Evaluation of the content and safety of the nitrite utilization in meat products in Serbia in the period 2016-2018. Meat Тechnology, 59, no. 2, 102-109;
  •  Milojevic L, Velebit B, Dimitrijevic M, Djordjevic V, Jankovic V, Grkovic N and Nikolic A (2021). Detection and quantification of hepatitis E virus genome in pig liver samples originating from Serbian retail establishments. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 854(1), 012059;
  • Milojević L, Velebit B, Đorđević V, Janković V, Lakićević B, Bajčić A and Betić N (2019). Screening of Bacillus cereus presence in minced meat and meat products originating from Serbian retail facilities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 333, 012079.