Ћирилица /Latinica

Др Бранкица Лакићевић

Виши научни сарадник

Одељење за микробиолошка и молекуларно-биолошка испитивања

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63626076

Тел: +381 11 26 50 655

Е-маил: brankica.lakicevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2012. доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду (Примена класичних, молекуларно биолошких и имуноензимских метода у изолацији, детекцији и карактеризацији бактерија из рода Listeria)

2008. – магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

2003. – дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2019. виши научни сарадник

2013. – научни сарадник

2010. – 2013. – истраживач сарадник

2005. – 2010. – истраживач приправник

2004. – 2005. – приправник за истраживача, Институт за хигијену и технологију меса

 

РАДНО ИСКУСТВО

2015. – члан Управног одбора Института за хигијену и технологију меса

2015. заменик руководиоца Одељења за микробиолошка и молекуларно биолошка испитивања

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

2022. Члан Међународног програмског одбора 61. Међународне конференције индустрије меса, Златибор, Србија

2021. Председник Међународног програмског одбора 60. Међународне конференције индустрије меса, Копаоник, Србија

2019. Члан Организационог одбора 59. Међународне конференције индустрије меса, Златибор, Србија

2015. Подпредседник Међународног програмског одбора 58. Међународне конференције индустрије меса, Златибор, Србија

2015. Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја Технологија меса

2015.- Уредник тематских области водећег часописа националног значаја Технологија меса

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Развој поступака брже и поузданије идентификације патогених микроорганизама, остатака контаминената околине и резидуа ветеринарских лекова, истовремено прецизно дефинисање значаја ветеринарско санитарних мера, епидемиолошког мониторинга али и европског и националног законодавства у поступку добијања безбедне хране.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Lakicevic, B., den Besten, H.M.W., De Biase, D. 2022.  Landscape of stress response and virulence genes among Listeria monocytogenes strains. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.738470

Schaeffer J, Revilla-Fernández S, Hofer E, Posch R, Stoeger A, Leth C, Schmoll F, Djordjevic V, Lakicevic B, Matovic K, Hufnagl P, Indra A, Allerberger F, Ruppitsch W. 2021. Tracking the origin of Austrian human brucellosis cases using whole genome sequencing. Front Med. 8:635547

Lakicevic, B., De Biase, D., Velebit, B., Mitrovic, R., Jankovic, V., Milojevic, L., Ruppitsch, W. 2021. Stress survival islets contribute to clonal and serotype-specific differences in L. monocytogenes. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012050.

Zuber, I., Lakicevic, B., Pietzka, A., Milanov, D., Djordjevic, V., Karabasil, N., Teodorovic, V., Ruppitsch, W., Dimitrijevic, M.  2019. Molecular characterization of Listeria monocytogenes isolates from a small scale meat processor in Montenegro, 2011–2014. Food Microbiology, 79: 116-122.

Tadic, V., Djordjevic, J., Boskovic, M., Baltic, M., Lakicevic, B., Vasilev, D., Dimitrijevic, M. 2018. Two different starter cultures as potential inhibitors of L. monocytogenes infermented sausages. Fleischwirtschaft, 10: 93-97.

Nastasijevic, I., Milanov, D., Velebit, B., Djordjevic, V., Swift, C., Painset, A., Lakicevic, B.  2017. Tracking of Listeria monocytogenes in meat establishment using Whole genome sequencing as a food safety management tool: A proof of concept. International Journal of Food Microbiology, 257: 157-164.

Lakicevic, B., Nastasijevic, I. 2017. Listeria monocytogenes in retail establishments: Contamination routes and control strategies. Food Reviews International, 33 (3): 247-269.

Jankovic, V., Lakicevic, B., Petronijevic, R., Spiric, D., Đorđevic, V., Popov-Raljic, J. 2016. Soybean and gluten in meat products – consumer protection strategy. Agro Food Industry Hi-Tech, 27, 3, 30-32.