Ћирилица /Latinica

Чаба Силађи

Истраживач сарадник

Одељење – Одељење за инструменталну хемију

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА (ИНМЕС)

Каћанског13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 87 05 789

Тел:  +381 11  26 50 655

E-mail: caba.siladji@inmes.rs

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2017 –  Дипломирани технолог, Технолошки факултет Нови Сад

2018 –  Мастер инжењер технологије, Технолошки факултет Нови Сад

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2021 – Приправник за истраживача

2022 – Истраживач приправник

2024 – Истраживач сарадник

 

РАДНО ИСКУСТВО

2022 – Сарадник у Одељењу за инструменталну хемију, ИНМЕС

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (чланство у комисијама, уређивачким одборима итд)

2023 – Заменик председника Организационог одбора 62. међународне конференције индустријe меса MEATCON2023

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Контрола безбедности и квалитета хране и хране за животиње и технологија хране, инструменталне методе хемијске анализе.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  1. Bošković Cabrol, M., Glišić, M., Baltić, M., Jovanović, D., Silađi, Č., Simunović, S., Tomašević, I., & Raymundo, A. (2023). White and honey Chlorella vulgaris: Sustainable ingredients with the potential to improve nutritional value of pork frankfurters without compromising quality. Meat Science, 198. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.109123
  2. Djekic, I.; Stajic, S.; Udovicki, B.; Siladji, C.; Djordjevic, V.; Terjung, N.; Heinz, V.; Tomasevic, I. (2023). Quality and Oral Processing Characteristics of Traditional Serbian Ćevap Influenced by Game Meat. Foods, 12, https://doi.org/10.3390/foods12102070
  3. Siladji, C.; Djordjevic, V.; Milijasevic, J.B.; Heinz, V.; Terjung, N.; Sun, W.; Tomasevic, I. (2024). Micro- and Macroalgae in Meat Products. Foods, 13, 826. https://doi.org/10.3390/foods13060826
  4. Silađi, Č., Đorđević V., Heinz, V., Terjung N., Witte F., Tomašević I. (2023). The Effect of Sample Temperature on Sensory Quality of Caseless Sausages – cevap. Meat Technology, 64, No 2, p. 372-376. https://doi.org/10.18485/meattech.2023.64.2.71
  5. Simunović S., Simunović S., Milijasevic, J.B., Silađi, Č., Janković S., Đekić I., Tomašević I. (2023): Evaluation of 3D Laser Imaging as a Method for Determination of Different Geometrical Parameters of Fermented Sausages, Meat Technology, 64, No 3, p. 73-79. https://doi.org/10.18485/meattech.2023.64.3.1