Ћирилица /Latinica

Презентација иновације и резултата пројекта ДИБМЕС ТТ1125

14. јун 2024.

Презентација иновације и резултата пројекта ДИБМЕС ТТ1125

На Институту за хигијену и технологију меса, одржан је јавни догађај уз присуство истраживача, индустрије и надлежних органа на коме је представљен биосензор за симултану и вишеструку детекцију биомаркера релевантних за здравље, добробит животиња и безбедност хране, као иновација проистекла из пројекта „Развој и интеграција мултиплекс микрофлуидних биосензора за мониторинг безбедности меса у континууму фарма-кланица – ДИБМЕС (ТТ1125)”, програм Трансфер технологија, Фонд за иновациону делатност, Република Србија.

Панелисти који су представили иновацију су Др Иван Настасијевић, руководилац пројекта и главни истраживач (Институт за хигијену и технологију меса), Др Васа Радоњић (Институт Биосенс), главни истраживач и Др Урош Ћемаловић (Институт за европске студије), консултант за питања заштите права интелектуалне својине, који су присутним колегама представили могућности примене у пракси мултиплекс, микрофулидног биосензора намењеног фармерима да прате здравље и добробит животиња (детекција биомаркера индикатора општег здравља и добробити животиња); субјектима у пословању са храном (индустрија меса и друге гране прерађивачко-прехрамбене индустрије) ради контроле производног процеса и испуњавања законских захтева (критеријуми за хигијену процеса производње – детекција патогена који се преносе храном током клања и обраде меса и прераде и критеријуми за безбедност хране – складиштење и дистрибуција хране), као и да оцењују своје добављаче/фармере (ниво биосигурности фарме); надлежним органима (ветеринарска инспекција) и оцењивачима сертификационих тела (да омогући брзу и поуздану дијагностику на месту оцењивања система за управљање безбедности хране – фарме, кланице, прерада меса); у малопродајним ланцима (праћење безбедности производа током његовог рока трајања); потрошачима који желе да провере статус безбедности хране; у биомедицини за персонализовану медицину (детекција одабраних параметара крви и садржаја цревног тракта, туморски биомаркери, испитивање лекова), као и примена у мониторингу животне средине (детекција контаминената у отпадним водама и др.).

Представљен је и процес припреме и подношења пријаве патента у складу са националним и међународним регулативама, као исход неопходан да се заштите права интелектуалне својине иновације (проналаска) која је проистекла из пројекта ДИБМЕС. Ниво техничке спремности (Technical Readiness Level – TRL) проналаска је ТРЛ4.

Пријава патента под називом Микрофлуидна комора са интегрисаним електродама биосензора за истовремену детекцију одабраних биомаркера је реализована у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије под бројем П-2024/0348, од 22.03.2024. 

Чланови истраживачко тима пројекта ДИБМЕС

Институт за хигијену и технологију меса: др Иван Настасијевић, руководилац пројекта (главни истраживач), др Саша Јанковић (истраживач), др Радмила Митровић (истраживач).

Институт БиоСенс: др Васа Радонић (главни истраживач), др Ивана Гађански Станић (истраживач), др Ивана Кундачина (истраживач).

У наредном периоду, према препоруци Фонда за иновациону делатност, планира се наставак рада кроз пријаве предлога пројекта на доступне националне позиве за оснивање спин-оф фирме (spin-off) и других извора финансирања (Horizon Europe) ради наставка рада на оптимизацији функције биосензора и постизања нивоа ТРЛ7, што треба да води комерцијализацији иновације.

 

Vesti